มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การเมืองการปกครอง (Politics and Government) 18/33 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) รัฐศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Political Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2557
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
15732408001  นางสาวกุลธิดา ดิษดี  Miss Kunlathida Didsadee  
25732408004  นางสาวณัฏฐิกา สวัสดี  Miss Nattharlka Sawasdee  
35732408006  นางสาวพนัสดา ปิ่นแก้ว  Miss Phanatda Phinkail  
45732408007  นางสาวพรรณิภา จำปารัต  Miss Pannipa Jumparat  
55732408010  นางสาวอริสา คงทัน  Miss Arisa Kongtan  
65732408011  นายกนกพล เจริญเรือง  Mr. Kanokpol Jarearnroung  
75732408012  สิบโทกฤชณัท จันทร์ทองโชติ  Cpl. Kitchanut Junthongchot  
85732408014  นายเกียรติสกุล กันแตง  Mr. Keatesakun Kuntang  
95732408016  สิบตำรวจเอกณัฐธนพล ตุลพงษ์  Pol.Sgt. Natthanapon Toollapong  
105732408017  นายณัฐพงศ์ มะโนคำ  Mr. Nuttapong Manokome  
115732408018  นายณัฐพงศ์ สีทองเสือ  Mr. Nattapong Seetongsua  
125732408026  จ่าอากาศตรีปิยะรัฐ สุดประเสริฐ  LAC Piyarat Sudprasert  
135732408028  สิบโทพัฒชัย ทิสม  Cpl. Pattachai Thisom  
145732408033  นายมงคล ประเสริฐศิลป์  Mr. Mongkol Prasertsin  
155732408034  นายมาโนชญ์ สุนทร  Mr. Manoch Sunton  
165732408036  นายวรภัทร อินทะนัก  Mr. Worapat Inthanuk  
175732408040  นายวิฑูรย์ แย้มโพธิ์ใช้  Mr. Witoon Yampoochai  
185732408041  นายวีรภัทร น้อยเมือง  Mr. Weerapat Noimueang  
195732408042  นายวุฒิพงศ์ สังวาลย์วงค์  Mr. Wuttiphong Sungwanwong  
205732408043  นายศักดิ์ดา อัคศรี  Mr. Sakda Aksri  
215732408044  นายศิริวิทย์ เดชทวีโชติ  Mr. Sirivit Dettawichot  
225732408049  สิบโทสำเร็จ สองสีใส  Cpl. Samret Songseesai  
235732408050  นายสุชัจจ์ จูมสูงเนิน  Mr. Suchat Jumsungnern  
245732408054  นายอภิรัตน์ ยิ้มท่าโพ  Mr. Apirat Yimtapoo  
255732408056  นายอภิสิทธิ์ เนื้อไม้  Pfc. Apisit Nurmai  
265732408059  สิบตรีกาจพงษ์ หุ่นทองแท้  Pfc. Kajpong Huntongtae  
275732408062  สิบโทวัชระพงษ์ แก้วกิ่งจันทร์  Cpl. Watcharapong Kaewkingjun  
285732408065  นางสาวรุจิรา ใจดี  Miss Rujira Jidee  
295732408068  นายนครินทร์ เกลื่อนเมฆ  Mr. Nakarin Kluenmek  
305732408072  นายกฤษฎาวุธ บุตรจันทร์  -