มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การเมืองการปกครอง (Politics and Government) 20/33 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) รัฐศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Political Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
15932408001  นางสาวกัลยา ปัทวี  Miss Kanlaya Pattawee  
25932408002  นางสาวณัฐกฤตา ผ่องศรี  Miss Nuttakedta Pongsht  
35932408003  นางสาวณิชกานต์ เหลือลา  Miss Nitchakan Lueala  
45932408004  นางสาวนิรัชพร สุขสว่าง  Miss Nirachaporn Suksawang  
55932408005  นางสาวปนัดดา พลอยแสง  Miss Panadda Ploysang  
65932408007  นางสาววรรณภา สังข์นาค  Miss Wannapa Sangnak  
75932408008  นางสาววรรณิสา วานิชวรรณ  Miss Wannisa Wanichawan  
85932408010  นางสาวสุทธิชา เงินอาจ  Miss Sutticha Ngoenart  
95932408011  นางสาวสุธาทิพย์ อ่ำสำลี  Miss Sutatip Amsamlee  
105932408012  นางสาวสุปรานี พรมมา  Miss Supranee Pomma  
115932408013  นางสาวสุภัทตรา มาเครื่อง  Miss Supattra Makrueng  
125932408016  นายกิตติพงษ์ ดาพา  Mr. Kittipong Dapa  
135932408017  นายกิตติศักดิ์ สิทธา  Mr. Kittisak Sittha  
145932408018  สิบเอกจิตรกร อยู่นาน  Sgt. Jittakorn Yoonan  
155932408019  สิบตรีชลธี ใจเที่ยง  Pfc.Chonlatee Jaithieng  
165932408020  สิบโทชัยพัฒ น้อยโต  Cpl. Chaipat Noito  
175932408021  สิบตรีณัฐดนัย วีระพงษ์สุชาติ  Pfc. Naddanai Weerapongsuchat  
185932408023  นายณัฐวุฒิ ม่วงจ้อย  Mr. Nuttawut Muangchoi  
195932408024  นายดร เรืองเดช  Mr. Don Ruangdet  
205932408025  สิบตรีทัชชานนท์ เงี้ยวเกิด  Pfc. Tutchanon Ngiaokerd  
215932408026  สิบตรีธนชิต บุญหล่อ  Pfc. Thanachit Boonlor  
225932408028  นายธนะพัฒน์ บุญนวม  Mr. Thanaphat Boonnuam  
235932408029  นายธวัชชัย มากชุ่ม  Mr. Tawatchai Makchum  
245932408030  นายธำมรงค์ ไกรกิจราษฎร์  Mr. Thummarong Kraikitrast  
255932408031  นายนิธินันท์ หมื่นสา  Mr. Nithinan Muensa  
265932408032  สิบตรีปฏิพล ใสสูงเนิน  Pfc. Patiphon Saisungnoen  
275932408033  สิบเอกปฐมพงศ์ เพ็ชร์เวียง  Sgt. Pathompong Petwing  
285932408034  สิบโทปรัชญาวัต จุลวิถี  Cpl. Pratchayawat Chulawiti  
295932408035  สิบเอกพงษ์ศิริ ยอดเพชร  Sgt. Phongsiri Yotpet  
305932408036  สิบเอกพลช สุวรรณกิจ  Sgt. Phalot Suwannakit  
315932408037  สิบตรีพีระพล คำจิตร  Pfc. Peerapon Kamjit  
325932408038  จ่าสิบเอกพูนทรัพย์ อำภาคำ  SM1 Poonsap Ampakam  
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การเมืองการปกครอง (Politics and Government) 20/33 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) รัฐศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Political Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
335932408039  สิบโทภาคภูมิ เพิ่มพล  Cpl. Phakphum Phoemphon  
345932408041  นายภาณุวัฒน์ สุขดี  Mr. Panuwat Sukdee  
355932408042  จ่าอากาศตรีรัฐพงศ์ วันสนุก  LAC Ratthaphong Wansanook  
365932408043  สิบโทวิชญ์ยุตม์ เลื่องเชื่อง  Cpl. Wichayayut Luangchuang  
375932408044  สิบเอกวีรชน นุชชม  Sgt. Weerachon Nutchom  
385932408045  สิบโทศราวุฒิ สารนอก  Cpl. Sarawut Sannok  
395932408046  สิบเอกศราวุธ บุญมี  Sgt. Sarawud Boonmee  
405932408048  สิบโทศุภฤกษ์ กุเหล็กดำ  Cpl. Suphaloek Kulekdam  
415932408049  นายสมพงษ์ ทองรอด  Mr. Somphong Thongrod  
425932408053  สิบตรีสุขพัฒน์ กำจร  Pfc. Sukapat Kamjorn  
435932408054  นายสุทัศน์ แก้วมณี  Mr. Sutach Kaewmanee  
445932408056  นายชนกานต์ บุญวังทอง  Mr.Chanakan Boonwangthong  
455932408057  นางสาวนัชชา ยิ้มศรี  Miss Natcha YimSri  
465932408058  นางสาวภรณ์สวรรค์ ทองนึก  Miss Pronsawan Thongnuek  
475932408059  นายชัยยา แลรุญ  Mr. Chaiya Laerun  
485932408061  นายทวีศักดิ์ เขียวบ้านยาง  Mr. Thawisak Thawisak  
495932408063  นายวรเชษฐ์ กลิ่นเอี่ยม  Mr. Worachet Klineiam  
505932408064  นางสาวนภาลัย คูโรพคา  Miss Napalai Kuropka  
515932408065  สิบตำรวจตรีวัชราวุฒิ ละผา  POL L/C Watcharawut Lapha  
525932408066  สิบตำรวจตรีอรุณ เนตรสว่าง  POL L/C Aroon Netsawang12  
535932408067  สิบตำรวจตรีอิสระ ตุ่นเงิน  POL L/C Itsara Tun-ngern  
545932408068  สิบตำรวจตรีกฤษดา มั่นประสงค์  POL L/C Kitsada Manprasong  
555932408069  สิบตำรวจตรีเฉลิมชาติ ปานฤทธิ์  Pol.L/C. Chaloemchat Panrit