มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง 21/03 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Industrial Technology) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16035250001  นายณัฐลักษณ์ เปียศิริ  Mr.Natthalak Peaysiri  
26035250003  นายธนวัฒน์ ชอบธรรม  Mr.Thanawat Chopthum  
36035250005  นายธีรพงษ์ บุญเพ็ชร์  Mr.Teerapong Boonphat  
46035250006  นายนรากร ไทยตรง  Mr.Naragron Thaitrong  
56035250007  นายนันทพัทธ์ ยศบุตร  Mr.Nunthaphat Yotbut  
66035250008  นายนันธวัช บุญสุข  Mr.Nantawat Boonsuk  
76035250009  นายประดับยศ คงเชื้อสาย  Mr.Pradapyot Khongchueasal  
86035250010  นายพงศ์พันธุ์ พานิชผล  Mr.Pongpan Panichaphol  
96035250011  สิบเอกพัชรพล เปลี่ยนดี  Sgt.Patcharapon Pliandee  
106035250012  นายแม็ค อินบุญรอด  Mr. Mac Inboonrod  
116035250013  นายวรโชติ เตชะศิริวรกุล  Mr.Worachot Techasiriworakun  
126035250014  นายวรุฒ มาทอง  Mr.Warut Mathong  
136035250015  นายวัชระ แก้วสระแสน  Mr.Watchara Kaewsasaen  
146035250016  นายสรนันท์ วังสุนทร  Mr.Soranan Wangsunthorn  
156035250017  นายสรราม ศรีสุวรรณ  Mr.Sornram Sisuwan  
166035250018  สิบเอกอนิรุทธิ์ พุ่มสว่าง  Sgt..Anirut Phumsawang  
176035250019  นายโอเค แสงอ่วม  Mr.Okay Sangoum  
186035250020  นายเมธัส วิจิตรพล  Mr.Maetas Wichitphon