มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา 21/02 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Industrial Technology) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16035252004  นายจุติพงษ์ คงปราบ  Mr.Jutipong Kongprab  
26035252006  นายเจษฎากันต์ คงแจง  Mr.Jetsadakan Khongjaeng  
36035252007  นายณัฐดนัย ทองดอนกุ่ม  Mr.Natdanai Thongdonkum  
46035252008  นายณัฐวัฒน์ แจ้งธรรมมา  Mr.Nattawat Jangthumma  
56035252010  สิบตรีพนาวุฒิ กลัดปิ่น  Pfc.Panavud Kladpin  
66035252018  นายอรรถพล กองแกน  Mr.Attaphon Kongkaen  
76035252022  นายพีรวัตร บุราคร  Mr.Phirawat Burakorn  
86035252026  นายณัฐฌานนท์ ปาธรรม  Mr.Nutcharnon Pathum  
96035252028  นายสรรค์ชัย พิมลบุตร  Mr.Sanchai Pimonboot