EDUCATION SERVICES DIVISION

  Pibulsongkram Rajabhat University  


ประชาสัมพันธ์

รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ภาคกศ.ป.ป. (เสาร์ - อาทิตย์) ประจำปีการศึกษา 2562
15 ก.ค. 2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคกศ.ป.ป. รุ่นที่ 23 (เสาร์-อาทิตย์) ประจำปีการศึกษา 2562
06 ก.ค. 2562

นักศึกษาใหม่ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562 สามารถพิมพ์ใบลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 9 ก.ค. 62 เป็นต้นไป
05 ก.ค. 2562

ข้อมูลสําหรับผู้ที่จะสําเร็จการศึกษา
22 เม.ย. 2562
ตรวจสอบข้อมูล , ยื่นคำร้อง ขอจบการศึกษา , ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา , การรับปริญญาบัตร ฯลฯ

ตัวอย่างรูปถ่ายชุดครุย
19 เม.ย. 2562

เปลี่ยนแปลงกำหนดการเรียนการสอน ภาคกศ.ป.ป.(วันเสาร์-อาทิตย์)
11 มี.ค. 2562

ประกาศรายวิชาเสรี ภาคกศ.ป.ป.(วันเสาร์ - อาทิตย์) ที่เปิดสอน เทอม 1/2562
27 ก.พ. 2562

 

กำหนดการ

CALENDER   สิงหาคม 2562

 12 
 ส.ค. 
 หยุดวันแม่แห่งชาติ
 

Campus Tour  สิงหาคม 2562
คำถามที่พบบ่อย คำถามที่พบบ่อย
(แนะนำการเขียนคำร้อง , คู่มือการลงทะเบียน , ฯลฯ )

ค่าบำรุงการศึกษา

ค่าบำรุงการศึกษา

Picture

Social
   กองบริการการศึกษา

   กองบริการการศึกษา
   งานรับเข้านักศึกษา    งานรับเข้านักศึกษา
งานกิจกรรมนักศึกษา
(กองพัฒนานักศึกษา)
งานกิจกรรมนักศึกษา
(กองพัฒนานักศึกษา)