EDUCATION SERVICES DIVISION

  Pibulsongkram Rajabhat University  


ประชาสัมพันธ์

NEW!!สมัครนักศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี รอบแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ประจำปีการศึกษา 2563
02 ธ.ค. 2562
ระหว่างวันที่ 2 - 16 ธันวาคม 2562

บัตรนักศึกษา สำหรับนักศึกษารหัส 62 ทั้งภาคปกติ และภาค กศ.ป.ป. (เรียนวันเสาร์-อาทิตย์)
26 ต.ค. 2562
นักศึกษาที่ยังไม่ได้ถ่ายรูปทำบัตร สแกนคิวอาร์โค้ด กรอกข้อมูลให้เรียบร้อยและทำตามขั้นตอนที่แจ้ง

UPDATE!! กำหนดการรับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 1 PORTFOLIO (แฟ้มสะสมผลงาน)
25 ต.ค. 2562
ระหว่างวันที่ 2 - 16 ธันวาคม 2562

ประกาศรายวิชาเสรี ภาคปกติ ที่เปิดสอน เทอม 2/2562
28 ส.ค. 2562

กรอกประวัติรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ภาคกศ.ป.ป. (เสาร์ - อาทิตย์) และนักศึกษา ป.วิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2562
15 ก.ค. 2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคกศ.ป.ป. รุ่นที่ 23 (เสาร์-อาทิตย์) ประจำปีการศึกษา 2562
06 ก.ค. 2562

ประกาศรายวิชาเสรี ภาคกศ.ป.ป.(วันเสาร์ - อาทิตย์) ที่เปิดสอน เทอม 1/2562
27 ก.พ. 2562

 

กำหนดการ

CALENDER   ธันวาคม 2562

 05 
 ธ.ค. 
 หยุดวันพ่อแห่งชาติ
 
 10 
 ธ.ค. 
 หยุดวันรัฐธรรมนูญ
 
 21 
 ธ.ค. 
 วันสอบปลายภาคการศึกษา (ภาคกศ.ป.ป.)
 
 30 
 ธ.ค. 
 หยุดวันสิ้นปี
 

Campus Tour  ธันวาคม 2562
คำถามที่พบบ่อย คำถามที่พบบ่อย
(แนะนำการเขียนคำร้อง , คู่มือการลงทะเบียน , ฯลฯ )

ค่าบำรุงการศึกษา

ค่าบำรุงการศึกษา

Picture

Social
กองบริการการศึกษา

กองบริการการศึกษา

งานรับเข้านักศึกษา  งานรับเข้านักศึกษา
งานกิจกรรมนักศึกษา
(กองพัฒนานักศึกษา)
งานกิจกรรมนักศึกษา
(กองพัฒนานักศึกษา)