EDUCATION SERVICES DIVISION

  Pibulsongkram Rajabhat University  


ประชาสัมพันธ์

เปิดรับสมัคร โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น ประจำปีการศึกษา 2563 ++โปรดอ่านรายละเอียดให้เข้าใจก่อนสมัคร++
17 ต.ค. 2562
หมดเขตรับสมัคร 31 ตุลาคม 2562

ประกาศรายวิชาเสรี ภาคปกติ ที่เปิดสอน เทอม 2/2562
28 ส.ค. 2562

กรอกประวัติรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ภาคกศ.ป.ป. (เสาร์ - อาทิตย์) และนักศึกษา ป.วิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2562
15 ก.ค. 2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคกศ.ป.ป. รุ่นที่ 23 (เสาร์-อาทิตย์) ประจำปีการศึกษา 2562
06 ก.ค. 2562

ประกาศรายวิชาเสรี ภาคกศ.ป.ป.(วันเสาร์ - อาทิตย์) ที่เปิดสอน เทอม 1/2562
27 ก.พ. 2562

 

กำหนดการ

CALENDER   ตุลาคม 2562

 14 
 ต.ค. 
 หยุดชดเชยวันคล้ายวันสวรรคต ร.9
 
 23 
 ต.ค. 
 หยุดวันปิยมหาราช
 
 29 
 ต.ค. 
 วันสอบปลายภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
 

Campus Tour  ตุลาคม 2562
คำถามที่พบบ่อย คำถามที่พบบ่อย
(แนะนำการเขียนคำร้อง , คู่มือการลงทะเบียน , ฯลฯ )

ค่าบำรุงการศึกษา

ค่าบำรุงการศึกษา

Picture

Social
กองบริการการศึกษา

กองบริการการศึกษา

งานรับเข้านักศึกษา  งานรับเข้านักศึกษา
งานกิจกรรมนักศึกษา
(กองพัฒนานักศึกษา)
งานกิจกรรมนักศึกษา
(กองพัฒนานักศึกษา)