EDUCATION SERVICES DIVISION

  Pibulsongkram Rajabhat University  


ประชาสัมพันธ์

ประกาศรายวิชาเลือกเสรี ภาคปกติ ที่เปิดสอน เทอม 1/2562
21 ก.พ. 2562

สมัครคัดเลือกนักศึกษาภาค กศ.ป.ป.(เสาร์-อาทิตย์) ระดับปริญญาตรี และปริญญาตรี (ต่อเนื่อง, เทียบโอน) ประจำปีการศึกษา 2562
15 ก.พ. 2562

สมัครรอบโควตา ประจำปีการศึกษา 2562 คลิ๊ก!!!
07 ก.พ. 2562
รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 22 กุมภาพันธ์ 2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบแฟ้มสะสมผลงาน ประจำปีการศึกษา 2562 ประเภททุนพัฒนากีฬา (PDF)
07 ก.พ. 2562
ประเภททุนพัฒนากีฬา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบแฟ้มสะสมผลงาน ประจำปีการศึกษา 2562 (PDF)
07 ก.พ. 2562
ประเภทเรียนดีและประเภทความสามารถพิเศษ

อ่านรายละเอียด คลิ๊ก++ ภาค กศ.ป.ป. รุ่นที่ 23 เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ ถึง 30 พฤษภาคม 2562!!
04 ก.พ. 2562
ภาค กศ.ป.ป. รุ่นที่ 23 (เรียนวันเสาร์-อาทิตย์) เปิดระบบรับสมัคร 15 กุมภาพันธ์ เป็นต้นไป

 

กำหนดการ

CALENDER   กุมภาพันธ์ 2562

 12 
 ก.พ. 
 (ภาคปกติ) จองวิชาเลือกเสรี 1/2562 ถึงวันที่ 15 ก.พ. 62
 
 16 
 ก.พ. 
  (ภาคกศ.ป.ป.) จองวิชาเลือกเสรี 3/2561 ถึงวันที่ 19 ก.พ. 62
 
 26 
 ก.พ. 
 (ภาคปกติ) ประกาศรายชื่อรายวิชาเลือกเสรีและรายชื่อนักศึกษาที่เลือกวิชาเลือกเสรี 1/2562
 
 27 
 ก.พ. 
 (ภาคปกติ) เลือกรายวิชาเสือกเสรีใหม่ ถึงวันที่ 31 มี.ค. 62
 

Campus Tour  กุมภาพันธ์ 2562
คำถามที่พบบ่อย คำถามที่พบบ่อย
Download และแนะนำการเขียนคำร้อง

ค่าบำรุงการศึกษา

ค่าบำรุงการศึกษา

Picture

Social
   กองบริการการศึกษา

   กองบริการการศึกษา
   งานรับเข้านักศึกษา    งานรับเข้านักศึกษา
งานกิจกรรมนักศึกษา
(กองพัฒนานักศึกษา)
งานกิจกรรมนักศึกษา
(กองพัฒนานักศึกษา)