EDUCATION SERVICES DIVISION

  Pibulsongkram Rajabhat University  


ประชาสัมพันธ์

คลิ๊ก !!!!! เปลี่ยนแปลงกำหนดการ รอบที่ 1 Portfolio (แฟ้มสะสมผลงาน) อัพเดทล่าสุด (ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561)
03 ธ.ค. 2561
เปลี่ยนแปลงวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ และภาคปฏิบัติ วันสอบสัมภาษณ์ และวันสอบปฏิบัติ

PSRU OPEN HOUSE 2018 !!
23 พ.ย. 2561

ประกาศรายชื่อนักศึกษา ภาคกศ.ป.ป. ที่จองรายวิชาเลือกเสรีที่เปิดสอน ปีการศึกษา 2 / 2561
09 ต.ค. 2561
(หากไม่มีรายชื่อ หรือรายวิชาที่จอง ให้นักศึกษาเข้าไปจองรายวิชาใหม่)

ประกาศรายชื่อนักศึกษาภาคปกติ ที่จองรายวิชาเลือกเสรีที่เปิดสอน ปีการศึกษา 2/2561
20 ก.ย. 2561
(หากไม่มีรายชื่อ หรือรายวิชาที่จอง ให้นักศึกษาเข้าไปจองรายวิชาใหม่)

 

กำหนดการ

CALENDER   ธันวาคม 2561

 01 
 ธ.ค. 
 ยื่นคำร้องขอพักการเรียน ภาคปกติ (นักศึกษาที่ไม่ได้ชำระค่าบำรุงการศึกษา) 1 ธ.ค. 61 เป็นต้นไป
 
 05 
 ธ.ค. 
 หยุดวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.9
 
 10 
 ธ.ค. 
 หยุดวันพระราชทานรัฐธรรมนูญ
 
 16 
 ธ.ค. 
 เลือกวิชาเรียนและพิมพ์ใบลงทะเบียนผ่านระบบ ภาคกศ.ป.ป. วันสุดท้าย!!
 
 16 
 ธ.ค. 
 ถอนรายวิชา (ติดสัญญาลักษณ์ W) ภาค กศ.ป.ป. วันสุดท้าย!!
 
 16 
 ธ.ค. 
 ชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาภาคกศ.ป.ป. ณ กองคลัง เสียค่าปรับ วันสุดท้าย!!
 
 17 
 ธ.ค. 
 ยื่นคำร้องขอพักการเรียน ภาคกศ.ป.ป. (นักศึกษาที่ไม่ได้ชำระค่าบำรุงการศึกษา) 17 ธ.ค. 61 เป็นต้นไป
 
 25 
 ธ.ค. 
 เริ่มพิมพ์ใบลงทะเบียนเรียน 2/2561
 

Campus Tour  ธันวาคม 2561
คำถามที่พบบ่อย คำถามที่พบบ่อย
Download และแนะนำการเขียนคำร้อง

ค่าบำรุงการศึกษา

ค่าบำรุงการศึกษา

Picture

Social
   กองบริการการศึกษา

   กองบริการการศึกษา
   งานรับเข้านักศึกษา    งานรับเข้านักศึกษา
งานกิจกรรมนักศึกษา
(กองพัฒนานักศึกษา)
งานกิจกรรมนักศึกษา
(กองพัฒนานักศึกษา)