EDUCATION SERVICES DIVISION

  Pibulsongkram Rajabhat University  


ประชาสัมพันธ์

เปิดรับสมัครรอบที่ 2 รอบโควตา ประจำปีการศึกษา 2563 ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี >>>คลิ๊ก
22 ม.ค. 2563
ระหว่างวันที่ 22 มกราคม ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรีและปริญญาตรี (เทียบโอน,ต่อเนื่อง) ประเภทคัดเลือกเรียนดีและความสามารถพิเศษ
21 ม.ค. 2563
รอบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรีและปริญญาตรี (เทียบโอน,ต่อเนื่อง) ประเภททุนพัฒนากีฬา
21 ม.ค. 2563
รอบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศรายวิชาเสรี ภาคปกติ ที่เปิดสอน เทอม 2/2562
28 ส.ค. 2562

New++กรอกประวัติรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562
15 ก.ค. 2562

ประกาศรายวิชาเสรี ภาคกศ.ป.ป.(วันเสาร์ - อาทิตย์) ที่เปิดสอน เทอม 1/2562
27 ก.พ. 2562

 

กำหนดการ

CALENDER   มกราคม 2563

Campus Tour  มกราคม 2563
คำถามที่พบบ่อย คำถามที่พบบ่อย
(แนะนำการเขียนคำร้อง , คู่มือการลงทะเบียน , ฯลฯ )

ค่าบำรุงการศึกษา

ค่าบำรุงการศึกษา

Picture

Social
กองบริการการศึกษา

กองบริการการศึกษา

งานรับเข้านักศึกษา  งานรับเข้านักศึกษา
งานกิจกรรมนักศึกษา
(กองพัฒนานักศึกษา)
งานกิจกรรมนักศึกษา
(กองพัฒนานักศึกษา)