EDUCATION SERVICES DIVISION

  Pibulsongkram Rajabhat University  


ประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาการย้ายสาขาวิชาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561
18 มิ.ย. 2562

รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา รอบทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2562
10 มิ.ย. 2562

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกภาคปกติ รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ (รอบทั่วไป) และรายงานตัว ประจำปีการศึกษา 2562
06 มิ.ย. 2562

สมัครคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ (รอบสาขาขาดแคลน)
30 พ.ค. 2562
ระดับปริญญาตรี และปริญญาตรี (ต่อเนื่อง, เทียบโอน) ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศกำหนดการและขั้นตอนการย้ายสาขาวิชาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561
14 พ.ค. 2562

ข้อมูลสําหรับผู้ที่จะสําเร็จการศึกษา
22 เม.ย. 2562
ตรวจสอบข้อมูล , ยื่นคำร้อง ขอจบการศึกษา , ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา , การรับปริญญาบัตร ฯลฯ

ตัวอย่างรูปถ่ายชุดครุย
19 เม.ย. 2562

ประกาศรับสมัครนักศึกษาภาค กศ.ป.ป.(เสาร์-อาทิตย์) ระดับปริญญาตรี และปริญญาตรี (ต่อเนื่อง, เทียบโอน) ประจำปีการศึกษา 2562
01 เม.ย. 2562

เปลี่ยนแปลงกำหนดการเรียนการสอน ภาคกศ.ป.ป.(วันเสาร์-อาทิตย์)
11 มี.ค. 2562

ประกาศรายวิชาเสรี ภาคกศ.ป.ป.(วันเสาร์ - อาทิตย์) ที่เปิดสอน เทอม 1/2562
27 ก.พ. 2562

ประกาศรายวิชาเลือกเสรี ภาคปกติ ที่เปิดสอน เทอม 1/2562
21 ก.พ. 2562

 

กำหนดการ

CALENDER   มิถุนายน 2562

Campus Tour  มิถุนายน 2562
คำถามที่พบบ่อย คำถามที่พบบ่อย
Download และแนะนำการเขียนคำร้อง

ค่าบำรุงการศึกษา

ค่าบำรุงการศึกษา

Picture

Social
   กองบริการการศึกษา

   กองบริการการศึกษา
   งานรับเข้านักศึกษา    งานรับเข้านักศึกษา
งานกิจกรรมนักศึกษา
(กองพัฒนานักศึกษา)
งานกิจกรรมนักศึกษา
(กองพัฒนานักศึกษา)