EDUCATION SERVICES DIVISION

  Pibulsongkram Rajabhat University  


ประชาสัมพันธ์

NEW!! รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโทและปริญญาเอก) ประจำปีการศึกษา 2563 คลิ๊ก!!
16 ก.พ. 2563
รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 พฤษภาคม 2563

NEW!!! กรอกประวัติรายงานตัว สำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกรอบแฟ้มสะสมผลงาน รอบที่ 1 คลิ๊ก++
29 ม.ค. 2563
ระหว่างวันที่ 30 - 31 มกราคม 2563

ประกาศรายวิชาเสรี ภาคปกติ เทอม 1/2563 (ที่ นศ. จอง)
27 ก.พ. 2562
** ตรวจสอบ รายวิชาที่เปิดสอน อีกครั้งวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563**

 

กำหนดการ

CALENDER   กุมภาพันธ์ 2563

 07 
 ก.พ. 
 ประกาศรายชื่อวิชาเลือกเสรีที่เปิดสอน ภาคปกติ เทอม 1/2563
 
 10 
 ก.พ. 
 หยุด วันมาฆบูชา
 

Campus Tour  กุมภาพันธ์ 2563
คำถามที่พบบ่อย คำถามที่พบบ่อย
(แนะนำการเขียนคำร้อง , คู่มือการลงทะเบียน , ฯลฯ )

ค่าบำรุงการศึกษา

ค่าบำรุงการศึกษา

Picture

Social
กองบริการการศึกษา

กองบริการการศึกษา

งานรับเข้านักศึกษา  งานรับเข้านักศึกษา
งานกิจกรรมนักศึกษา
(กองพัฒนานักศึกษา)
งานกิจกรรมนักศึกษา
(กองพัฒนานักศึกษา)