EDUCATION SERVICES DIVISION

  Pibulsongkram Rajabhat University  


ประชาสัมพันธ์

ประกาศรายวิชาเสรี ภาคปกติ ที่เปิดสอน เทอม 2/2562
28 ส.ค. 2562

กรอกประวัติรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ภาคกศ.ป.ป. (เสาร์ - อาทิตย์) และนักศึกษา ป.วิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2562
15 ก.ค. 2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคกศ.ป.ป. รุ่นที่ 23 (เสาร์-อาทิตย์) ประจำปีการศึกษา 2562
06 ก.ค. 2562

เปลี่ยนแปลงกำหนดการเรียนการสอน ภาคกศ.ป.ป.(วันเสาร์-อาทิตย์)
11 มี.ค. 2562

ประกาศรายวิชาเสรี ภาคกศ.ป.ป.(วันเสาร์ - อาทิตย์) ที่เปิดสอน เทอม 1/2562
27 ก.พ. 2562

 

กำหนดการ

CALENDER   กันยายน 2562

 06 
 ก.ย. 
 ถอนรายวิชา ติดW ภาคปกติ 6 ก.ย. - 28 ต.ค. 62
 
 06 
 ก.ย. 
 เริ่มเสียค่าปรับค่าบำรุงการศึกษา ภาคปกติ 6 ก.ย. - 28 ต.ค. 62
 
 07 
 ก.ย. 
 วันเปิดภาคการศึกษา (ภาคกศ.ป.ป.)
 

Campus Tour  กันยายน 2562
คำถามที่พบบ่อย คำถามที่พบบ่อย
(แนะนำการเขียนคำร้อง , คู่มือการลงทะเบียน , ฯลฯ )

ค่าบำรุงการศึกษา

ค่าบำรุงการศึกษา

Picture

Social
   กองบริการการศึกษา

   กองบริการการศึกษา
   งานรับเข้านักศึกษา    งานรับเข้านักศึกษา
งานกิจกรรมนักศึกษา
(กองพัฒนานักศึกษา)
งานกิจกรรมนักศึกษา
(กองพัฒนานักศึกษา)