อัตราค่าบำรุงการศึกษา


**กรณีนำไปใช้แนบเอกสารการเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา กรุณาคลิ๊กเลือกปริญญา และปริ้นนำส่งให้กองคลังเพื่อดำเนินการจัดการเอกสารการเบิก**