มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) พลศึกษา (Physical Education) กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) ครุศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Education) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16013111032  นางสาวจิราพา พรมมูล  Miss Jirapa Prommool  
26013111033  นางสาวเจษฎาพร จันทร์อ่อน  Miss Jetsadophon Janorn  
36013111034  นางสาวชนากานต์ พิมพ์ประสานต์  Miss Chanakan Pimprasan  
46013111036  นางสาวนฤมล ผลสันต์  Miss Narumon Phonsan  
56013111037  นางสาวพัชรพร สุวรรณศรี  Miss Patcharaporn Suwanasee  
66013111038  นางสาวยลดา โคตรสุวรรณ  Miss Yonlada Khotsuwan  
76013111040  นางสาวศิริพร เส็งสิน  Miss Siriporn Sengsin  
86013111041  นางสาวอภิญญา คำอ่าง  Miss Apinya Kham-ang  
96013111042  นางสาวอรณิชา ดวงเต็มใจ  Miss Onnicha Duangtemchai  
106013111043  นายไกรลาส เคนคำมิ่ง  Mr.Krailat Kenkhamming  
116013111044  นายเจริญ สิงห์ลอ  Mr.Charoen Singlo  
126013111045  นายชัชวาลย์ ฟองจางวาง  Mr.Chatchawan Fongchangwang  
136013111046  นายชัยวัฒน์ มุกดา  Mr.Chaiwat Mukda  
146013111048  นายณัฐพนธ์ สมสิทธิ์  Mr.Nattapon Somsit  
156013111049  นายตุลากานต์ คำไทย  Mr.Tulakan Khamthai  
166013111050  นายธนานุกูล สิงหฬ  Mr.Thananukun Singnhon  
176013111051  นายธีรไนย ขาต่าย  Mr.Teeranai Khatai  
186013111052  นายปฏิภาณ มุจรินทร์  Mr.Patiphan Mujarin  
196013111053  นายปริญญา โพธิ์เงิน  Mr.Parinya Phonguen  
206013111054  นายพงศ์เทพ อุ่นใจ  Mr.Phongtep Aonjai  
216013111055  นายพิสุทธิ์ ขัดต๋า  Mr.Phisut Kadta  
226013111056  นายภูมิชนะธาม อธิษฐ์โพธิ์คิน  Mr.Poomchanatarm Athiphokhin  
236013111057  นายรัชชานนท์ วงษ์พิมเสน  Mr.Ratchanon Wongphimsen  
246013111058  นายวรวัฒน์ บัวทอง  Mr.Worawat Buathong  
256013111059  นายวิชญ์พล เรืองรอง  Mr.Witchaphon Ruangrong  
266013111060  นายศิรภูมิ สุวรรณศรี  Mr.Sirapoom Suwannasri  
276013111062  นายอมรเทพ สงสัย  Mr.Amonthep Songsai