มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) รัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง (Political Science (Politics and Governments)) 21/33 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) รัฐศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Political Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16032426002  นางสาวเบญจมาศ พระตลับ  Miss Benchamat Phatalab  
26032426003  นางสาวเบญจวรรณ กรฤทธิ์  Miss Benjawan Gonrid  
36032426004  นางสาวพัณณิตา ก้อนแก้ว  Miss Phannita Konkaew  
46032426009  นางสาวศุภธิดา เสื่อทอง  Miss Supatida Sourtong  
56032426010  นางสาวสโรชา เรือนคำ  Miss Sarocha Ruankham  
66032426011  นางสาวสาวิตรี ศิริกูล  Miss Savitee Sirikul  
76032426012  นางสาวสุทัตตา ชื่นจิตร  Miss Suthutta Chuenjit  
86032426014  สิบเอกกฤตนัย ก๋าคำ  Sgt.Krittanai Kakam  
96032426017  นายจักรพันธ์ นวลมิ่ง  Mr.Chakkaphan Nuanming  
106032426018  สิบตรีเฉลิมพล พรหมณี  Pfc.Chalermpol Phommanee  
116032426019  สิบโทชญานิน เอี่ยมกลิ่น  Cpl.Chayanin Oiumglien  
126032426020  สิบตำรวจตรีชนินทร์ ดาทอง  Pol.L/Cpl.Chanin Dathong  
136032426021  นายชานนท์ เมืองเปรม  Mr.Chanon Mueangprem  
146032426022  สิบเอกชานนท์ สอนเจตน์  Sgt. Chanon Sonjate  
156032426023  สิบโทไชยพศ วิไลรัตน์  Cpl.Chiyapote Wilairat  
166032426025  สิบเอกณัฐพล นวลศรี  Sgt.Natthaphon Nualsi  
176032426026  สิบโทณัฐพล พินิจ  Cpl.Nuttapon Pinit  
186032426027  สิบเอกณัฐวุฒิ ชูคีรี  Sgt.Nattawut Chukiri  
196032426029  สิบเอกธนดล แก้วโพธิ์  Sgt.Tanadon Keawpo  
206032426030  นายธนพนธ์ เฉลิมบุญ  Mr.Thanaphon Chaloembun  
216032426032  สิบตรีธนาพงษ์ ประกายจันทร์  Pfc.Tanaphong Prakaichan  
226032426033  สิบเอกธวัชชัย นุตวัตร  Sgt.Thawatchai Nuttawat  
236032426035  นายนันทวุฒิ อุมรินทร์  Mr.Nantawut Oummarin  
246032426040  สิบโทพีรพล ขำทับทิม  Cpl.Phiraphol Khamthabthim  
256032426042  สิบตรีภาณุพงศ์ มีรินทร์  Pfc.Panupong Meerin  
266032426044  นายญาณศรณ์ จันทร์โชติ  Mr. Yanason Chanschoti  
276032426046  สิบตรีอภิรมย์ เฉลยสาร  Pfc.Apirom Chaloeson  
286032426047  สิบตรีอภิรักษ์ เฉลยสาร  Pfc.Apirak Chaloeson  
296032426050  สิบโทอังจินันท์ เพชรชนะ  Cpl.Angchnan Petchana  
306032426052  สิบตรีเอกลักษณ์ ประโลม  Pfc.Aekkalak Pralom  
316032426124  สิบเอกสุทิน มูลทา  Sgt.Suthin Moonta  
326032426134  นายสุพจน์ ดวงอุปะ  Mr.Supot Duangupa  
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) รัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง (Political Science (Politics and Governments)) 21/33 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) รัฐศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Political Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
336032426136  นายรังสรรค์ ละม้าย  Mr.Rangsan Lamai  
346032426137  นางสาวสุภาลัย รอบุญ  Miss Supalai Robun  
356032426141  นายณฐพงศ์ บุรารักษ์  Mr.Natapong Burarak  
366032426142  สิบตำรวจโทธนกร พ่อค้าผล  Pol.Cpl. Thanakorn Pokarpon  
376032426143  สิบตำรวจโทณัฏฐชัย เฉลิมธนาภิรมย์  Pol.Cpl. Natthachai Chalermathanaphirom  
386032426144  นายณัฐพงศ์ ถมทอง  Mr.Natthaphong Thomthong