มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) วิศวกรรมโลจิสติกส์ กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Engineering) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2561
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16112239001  นางสาวกัญญาพัชร ชัยเจริญ  Miss Kanyapat Chaicharoen  
26112239002  นางสาวขวัญฤทัย กันทาเมือง  Miss Kwanruethai Kantamuang  
36112239003  นางสาวจันทกานต์ แหวนจีน  Miss Jantakan Waenjeen  
46112239004  นางสาวเจนจิรา สามี  Miss Jenjira Samee  
56112239005  นางสาวชมพูนุช เขียวแก้ว  Miss Chomphunut Khiaokaeo  
66112239007  นางสาวนรินทร์ คงเกษม  Miss Narin Khongkasem  
76112239008  นางสาวนันทิกานต์ จันทร์นวล  Miss Nanthikan Channuan  
86112239009  นางสาวนันทิดา วังเพชร  Miss Nanthida Wangphet  
96112239010  นางสาวนันธิกา คุ้มสุข  Miss Nantika Kumsuk  
106112239011  นางสาวนารีย์ บูชา  Miss Naree Boocha  
116112239012  นางสาวนุศรา ขวัญใจชาวไกรลาศ  Miss Nusara Khwanjaichaokailat  
126112239013  นางสาวเบญจมินทร์ นมยศ  Miss Benchamin Nomyot  
136112239015  นางสาวมะลิวรรณ ชิมะราช  Miss Maliwan Chimarat  
146112239016  นางสาวเยาวลักษณ์ ทองศรีจันทร์  Miss Yaowalak Thongsrijan  
156112239017  นางสาวเรณุกา เมฆพา  Miss Ranuka Makpa  
166112239018  นางสาวลัคณา ปรักมาส  Miss Lakkana Prakmas  
176112239019  นางสาวสัตตบุษย์ ประดับ  Miss Sattaboot Pradab  
186112239020  นางสาวสิริญญา จาจี  Miss Sirinya Jajee  
196112239021  นางสาวอาทิตยา แตงโม  Miss Atittaya Tangmo  
206112239022  นางสาวอาภาภรณ์ นุชเฉย  Miss Arpapron Nutchey  
216112239023  นายก้องภพ เจริญสุข  Mr. Kongphop Chareansuk  
226112239024  นายเกียรติศักดิ์ โพธิ์ศรี  Mr. Kaettisak Phosee  
236112239026  นายณัฐดนัย ชูชัยมงคล  Mr. Nutdanai Choochaimongkon  
246112239027  นายณัฐสิทธิ์ ถิ่นสุข  Mr. Natthasit Thinsuk  
256112239028  นายนวมินทร์ พรมนัน  Mr. Nawamin Promnan  
266112239029  นายพัฒนพงศ์ ดาบุตสะ  Mr. Phattanapong Dabutsa  
276112239030  นายภาณุพงษ์ วงศ์อนุ  Mr. Phanuphong Wong-Anu  
286112239031  นายภูเพชร แอ่นดอย  Mr. Phupet Andoy  
296112239032  นายฤทธิพงศ์ พูลเลิศ  Mr. Rittipong Phollert  
306112239033  นายวัชระ สร้อยทอง  Mr. Watchara Sroithong  
316112239035  นายศตวรรษ สุนทรนาค  Mr. Sattawat Sunthonnak  
326112239037  นายอัษฎา ขุนเพ็ชร  Mr. Autsada Khunphet