มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Industrial Technology) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2561
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16115250006  นายจักรพงษ์ สินหมี่  Mr. Jakkrapong Sinmee  
26115250008  นายฐานัส อำพันพงษ์  Mr. Thanut Amphanpong  
36115250009  นายณรงค์ศักดิ์ เตือนสติ  Mr. Narongsak Tuensati  
46115250010  นายณัฐพงษ์ เงินมงคล  Mr. Nattapong Ngeanmongkon  
56115250014  นายธวัชชัย เทพสุธรรม  Mr. Thawatchai Tepsutham  
66115250017  นายประวุต แก้วมั่น  Mr. Prawut Kaewman  
76115250019  นายพงษ์ธร คงเสือ  Mr. Phongthon Khongsuea  
86115250021  นายพิษณุพงศ์ เนียมม่วง  Mr. Phitsanupong Niemmaung  
96115250025  นายวัชรพงษ์ พรมสงเคราะห์  Mr. Watcharaphong Phromsongkhrao  
106115250027  นายวิชัย น้อยนึ่ง  Mr. Wichai Noinueng  
116115250030  นายอัฏธาวุฒิ คนึงเหตุ  Mr. Atthawut Khanuenghet