มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) นิติศาสตร์ 22/36 กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) นิติศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Laws) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2561
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16132412048  นางสาวพรรณวรท แก้วงาม  Miss Panwarot Kaewngam  
26132412049  นางสาวพัชรินทร์ สุวรรณกาศ  Miss Patcharin Suwannakas  
36132412050  สิบตำรวจตรีกิติภูมิ อินมั่น  Pol.L/C. Kitipoom Inman  
46132412052  นายชาญณรงค์ เยาวรัตน์  Mr. Channarong Yowarat  
56132412053  สิบตำรวจตรีธนัชชัย ไคร้ยะ  Pol.L/C. Thanatchai Kraiya  
66132412054  สิบตำรวจตรีนัทธพงศ์ แดนเหมือง  Pol.L/C. Nattapong Danmuang  
76132412056  สิบเอกปฐมพงศ์ นาคีสถิตย์  Sgt. Partompong Nakeesatit  
86132412057  จ่าสิบตรีมินชยัน กิจลิขิต  SM3 Minchayun Kitlikhit  
96132412058  นายยุทธนา หอมเนียม  Mr. Yoottana Homneam  
106132412059  สิบตำรวจตรีวรเชษฐ์ ประกาศ  Pol.L/C. Worrachet Prakat  
116132412060  สิบตำรวจตรีวิทวัส ประเสริฐพรศรี  Pol.L/C. Wittavas Paserdpornsri  
126132412061  นายสุรศักดิ์ วงค์ทอง  Mr. Surasak Wongtong  
136132412069  สิบตำรวจตรีพงษ์ศิริ ศิริพงษ์  Mr. Pongsiri Siripong  
146132412071  นายธัชชัย สามัคคี  Mr. Thatchai Samakkee  
156132412072  สิบตำรวจตรีรัตนโชติ ภู่เพียร  Pol.L/C. Rattanachot Phuplean