มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การบริหารการศึกษา (Educational Administration) รุ่น 20 ก. กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ครุศาสตรมหาบัณฑิต (Master of Education) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2561
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16167101001  นางสาวจันทิมา ประสงค์มณี  Miss Jantima Prasongmanee  
26167101002  นางสาวณัฐณิชา แสงดารา  Miss Natnicha Saengdara  
36167101003  นางสาวนันทิกานต์ จิตรรำพึง  Miss Nanthikan Chitramphueng  
46167101004  นางสาวพิมพ์ชนก นราศรี  Miss Pimchanok Narasri  
56167101005  นายเฉลิมพร เทียนศรี  Mr. Chalurmporn Theansri  
66167101006  นายเฉลิมพล สโมรินทร์  Mr. Chalermpol Samorin  
76167101007  นายณัฐชนน ผิวพรรณ์  Mr. Natchanon Piewpan  
86167101008  นายณัฐพล จันตูม  Mr. Nuttapon Juntoom  
96167101009  นายทวี สาวิกันย์  Mr. Tawee Savikan  
106167101010  นายวัชรชัย ท้วมหลุ่น  Mr. Watcharachai Thuamlun  
116167101011  นางสาวกัลยา จงเจริญ  Miss Kanlaya Jongjaroen  
126167101012  นางธิราภรณ์ มากมี  Mrs. Tiraporn Markmee  
136167101014  นางสาวรัตนาภรณ์ โพตะกาว  Miss Rattanaporn Photagaw  
146167101015  นางสาวสุชาดา พรมรักษา  Miss Suchada Promruksa  
156167101016  นางสาวอารีรัตน์ อยู่รัมย์  Miss Areerat Yooram  
166167101017  นายนวพล ปราณีต  Mr. Navaphol Praneet  
176167101019  นายวิทยา เผือกชาวนา  Mr. Wittaya Phaukchaona