มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) พลศึกษา (Physical Education) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ครุศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Education) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2562
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16212111003  นางสาวจรินทิพย์ เลี่ยมวิลัย  Miss Jarinthip Liamwilai  
26212111004  นางสาวธัญญารัตน์ บัวสุข  Miss Thanyarat Buasuk  
36212111005  นางสาวน้ำทิพย์ อร่ามศรี  Miss Namthip Aramsri  
46212111006  นางสาวภาวิษา ทองคำนุช  Miss Phawisa Thongkamnuch  
56212111008  นางสาววิชญา เรืองรัตน์  Miss Wichaya Rueangrat  
66212111010  นางสาวอรุณรัตน์ เรือนคำ  Miss Arunrat Rueankham  
76212111011  นายกฤตภาส เพชรทอง  Mr. Krittapat Phetthong  
86212111012  นายเกียรติศักดิ์ คำพินเศษ  Mr. Kiettisak Kumpinsate  
96212111013  นายคณิน แก่นสา  Mr. Khanin Kaensa  
106212111014  นายคมเพชร ทองไทย  Mr. Komphet Thongthai  
116212111016  นายจิรายุศ กองดิน  Mr. Jirayut Kongdin  
126212111017  นายเจนรบ บุญมา  Mr. Jenrob Bonma  
136212111018  นายชยุต แก้วกัลยา  Mr. Chayut Kaewkanlaya  
146212111022  นายธนภัทร สุขทั่ง  Mr. Tanapat Sukthang  
156212111024  นายธนายุ สีม่วง  Mr. Thanayu Seemuang  
166212111026  นายธีรวุฒิ กลิ่นกรุด  Mr. Teerawut Klinkrud  
176212111027  นายประดิษฐ์ อยู่ทิพย์  Mr. Pradit Yootip  
186212111028  นายพิพัฒน์ คงเจริญ  Mr. Phiphat Kongjareon  
196212111029  นายเมฆิน เกตุชาวนา  Mr. Makhin Ketchawna  
206212111030  นายยศพล พรมขัน  Mr. Yotsapon Promkun  
216212111031  นายรณกร กองศัก  Mr. Ronnakorn Kongsak  
226212111032  นายสุทธิ สมศรี  Mr. Sootti Somsri  
236212111033  นายสุริยะกานต์ สร้อยระย้า  Mr. Suriyakan Sroiraya  
246212111034  นายอรรถพร แสนสิงห์  Mr. Auttaporn Sansing  
256212111035  นายอานนท์ อรรถอินทีรย์  Mr. Arnon Oatthaainsi