มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) นิติศาสตร์ 23/35 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) นิติศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Laws) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2562
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16232412001  นางสาวชุติมน บัวบาน  Miss Chutimon Buaban  
26232412002  นางสาวณัฐวดี ศรแก้ว  Miss Nuttawadee Sonkaew  
36232412003  นางสาวบุศกร รักแจ้ง  Miss Butsakon Rakjaeng  
46232412005  นางสาวปติณญา พัฒนชัยยะ  Miss Pratinya Pattanachai  
56232412006  นางสาวปนิตดา ตาคำ  Miss Panitda Tacome  
66232412007  นางสาวปานทิพย์ พิกุล  Miss Panthip Phikul  
76232412008  นางสาวพชรมณี จิราพงษ์  Miss Phacharamanee Chiraphong  
86232412009  นางสาวพรทิพย์ หมื่นบำรุง  Miss Prontip Muenbumroong  
96232412010  นางสาวมณีรัตน์ บุญอำนวยโชค  Miss Maneerat Boonamnuaychok  
106232412011  สิบเอกหญิงรุ่งทิวา ฮับหลี  Sgt. Rungthiwa Haplee  
116232412012  นางลัญฉน์พร คำเขียน  Mrs. Lanchaphon Khamkhien  
126232412013  นางสาวสุภาภรณ์ คงเเป้น  Miss Supaporn Khongpan  
136232412014  พันตำรวจโทกฤติกร ปานผล  Pol.Lt.Col. Krittikorn Panpol  
146232412015  สิบตำรวจโทกฤษณพันธ์ จันแจ  Pol.Cpl. Kitsanaphan Janjae  
156232412016  นายกิตติกร บูรณกูล  Mr. Kittikorn Buranakul  
166232412018  นายจิรายุ ฤทธิศักดิ์  Mr. Jirayu Rittisak  
176232412019  นายชินวุฒิ เกิดน้อย  Mr. Chinawut Koednoi  
186232412020  นายเชษฐพฤนท์ ศิริเขตกิจ  Mr. Chetthaphruen Sirikatekij  
196232412023  นายธรรมรัตน์ ติณะคัต  Mr. Thumrat Tinakat  
206232412024  สิบตำรวจโทธาริน สุขเอี่ยม  Pol.Cpl. Tarin Sukaim  
216232412025  สิบตำรวจตรีธีรพันธ์ กำนันตน  Pol.L/C. Theerapan Komnanton  
226232412026  ดาบตำรวจนเรศ คำเขียน  Pol.Snr.Sgt.Maj. Naret Khamkhien  
236232412027  นายประสิทธิ์ วิชัย  Mr. Prasit Wichai  
246232412028  สิบตำรวจตรีเปี่ยมวงศ์ สมมงคล  Pol.L/C. Peamwong Sommongkol  
256232412029  สิบตำรวจตรีพงศธร บุญประจวบ  Pol.L/C. Pongsatorn Boonprajuab  
266232412030  จ่าอากาศตรีพศิน เทพละออ  LAC Pasin Thaplour  
276232412031  สิบตรีภัคธร จิตรสมประสงค์  Pfc. Pakkatorn Jidsompasong  
286232412032  นายภัทรพล เรืองสุกใส  Mr. Patarapon Ruangsuksai  
296232412033  สิบตำรวจโทภานุวัฒน์ โอดมี  Pol.Cpl. Panuwat Aotmi  
306232412034  สิบตำรวจโทรัตติกร มั่นดี  Pol.Cpl. Rattigon Mundee  
316232412035  นายฤทธิศักดิ์ ขอดเงิน  Mr. Rittisak Kodngoen  
326232412036  นายศักดา วรรณาโส  Mr. Sakda Wanna So  
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) นิติศาสตร์ 23/35 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) นิติศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Laws) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2562
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
336232412037  นายศิวณัฐ ทองม่วง  Mr. Siwanut Thongmuang  
346232412038  สิบโทศุภชัย ฟูดี่  Cpl. Supachai Foodee  
356232412040  สิบตำรวจโทสิรภพ สีสุราช  Pol.Cpl. Sirapop Seesurach  
366232412041  นายสุกฤษฏิ์ เพิ่มพูลทรัพย์  Mr. Sukit Phompunsap  
376232412042  นายอนุสรณ์ ยลพันธุ์  Mr. Anuson Yonphan  
386232412043  สิบตำรวจโทวีรพณ ทิพย์รัตน์มงคล  Pol.Cpl. Weerapon Thipratmongkhon  
396232412044  สิบตำรวจตรีศราวุฒิ นิ่มนวล  Pol.L/C. Sarawut Nimnual  
406232412045  สิบตรีอนุวัฒน์ ศรศรี  Pfc. Anuwat Sonsri