มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ภาษาอังกฤษ (English) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2563
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16312419001  นางสาวกนกวรรณ ดำดี  Miss Kanokwan Damdee  
26312419003  นางสาวเกวลิน รักษาชน  Miss Kewalin Raksachon  
36312419004  นางสาวเกศรี สีหะวงษ์  Miss Kesaree Seehawong  
46312419005  นางสาวเขมณัฏฐ์ พรอนันท์ธนกุล  Miss Khemmanat Pornananthanakun  
56312419006  นางสาวจิตติมา เมฆส่อน  Miss Jittima Mekson  
66312419007  นางสาวชนิภรณ์ บุญเทียน  Miss Chaniporn Boontian  
76312419008  นางสาวชรินทิพย์ อยู่คง  Miss Charinthip Yukong  
86312419009  นางสาวณัฐนพิน เขื่อนเมือง  Miss Natnaphin Khueanmueang  
96312419010  นางสาวณัฐนรี สุทธิรักษ์  Miss Natnaree Sutthirak  
106312419011  นางสาวดวงหทัย เครือแจ้ง  Miss Donghatai Khraujang  
116312419012  นางสาวดาราวรรณ หมื่นจิตร  Miss Darawan Mauenjit  
126312419013  นางสาวทักษิณา ต๊ะแก้ว  Miss Taksina Takaew  
136312419014  นางสาวธมลวรรณ ทองสิน  Miss Thamonwan Thongsin  
146312419015  นางสาวธัญญารัตน์ โอภาส  Miss Thanyarat Ophat  
156312419016  นางสาวนันทกานต์ อบเชย  Miss Nanthakan Obchuey  
166312419017  นางสาวนิศารัตน์ อุตรพันธ์  Miss Nisarat Auttaraphan  
176312419018  นางสาวนิสรา โนจาใจ  Miss Nisara Nojajai  
186312419019  นางสาวเบญจพร เกษรจรุง  Miss Benjaporn Kasonjarung  
196312419020  นางสาวปราณิศา สาริกา  Miss Pranisa Sarika  
206312419021  นางสาวปิยธิดา จันคะณา  Miss Phiyatida Jankana  
216312419022  นางสาวปิยธิดา นนทโคตร์  Miss Piyathida Nonthakhot  
226312419023  นางสาวพรรณภัทร บุญลือ  Miss Pannapat Bunlue  
236312419024  นางสาวพัชราภรณ์ สิบผุด  Miss Patcharapron Sibpud  
246312419025  นางสาวพัทธ์ธีรา ตรีกุล  Miss Patteera Treekul  
256312419026  นางสาวเพ็ญนภา มั่งใหญ่  Miss Phennaphan Mangyai  
266312419027  นางสาวภัณฑิรา สุขพลอย  Miss Pantira Sukploy  
276312419028  นางสาวมณฑิรา ไชยโวหาร  Miss Monthira Chaiwohan  
286312419029  นางสาวยุพารัตน์ สืบศักดิ์วงศ์  Miss Yuparut Suebsakwong  
296312419030  นางสาววรดา โสประดิษฐ  Miss Worada Sopradit  
306312419033  นางสาววิลาสินี ปาเฉย  Miss Wilasinee Pachoei  
316312419034  นางสาวศศิกาญจน์ เชิดชู  Miss Sasikarn Cherdchoo  
326312419035  นางสาวสิรินทรา ศรีเพ็ชร์  Miss Sirintra Sripach  
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ภาษาอังกฤษ (English) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2563
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
336312419036  นางสาวสุพัตรา สุวรรณพันธ์  Miss Suphatra Suwannaphan  
346312419038  นางสาวสุวนันท์ เศษโถ  Miss Suwanan Settho  
356312419039  นางสาวแอลรี่ สกิ๊ปเปอร์  Miss Elle Skipper  
366312419040  นายกฤติกานต์ พรหมอินทร์  Mr. Kittikan Phomin  
376312419041  นายกษิดิศ เจริญสุข  Mr. Kasidit Charonsuk  
386312419042  นายแกล้วกล้า จั่นแก้ว  Mr. Klaewkla Jankaew  
396312419043  นายจิรัฏฐ์ แซ่หว้า  Mr. Jirat Saewa  
406312419044  นายทิชากร สาพะลับ  Mr. Tichagorn Sapalab  
416312419045  นายนัฐนพล รอดพ้นทุกข์  Mr. Natthanaphon Rodphonthuk  
426312419046  นายพหัส ปัญญาภรณี  Mr. Phahat Panyaphorani  
436312419047  นายพัชรพล พ่วงเฟื่อง  Mr. Patcharapol Pungfeung  
446312419048  นายภูบดินทร์ วีระพลชัย  Mr. Phubadin Weeraponchai  
456312419049  นายวรภัทร โพธิ์เดช  Mr. Worapat Podech  
466312419050  นายสมพงษ์ พลพิสิทธิ์  Mr. Sompong Pongpisit  
476312419051  นายสหรัฐ สีชาติ  Mr. Saharat Srichat  
486312419052  นายสุทธวีร์ โปทาเมือง  Mr. Suttawee Potamueng  
496312419053  นายสุนทร พิมเสน  Mr. Sunthon Pimsen  
506312419099  นายนฤเบศ จู๊คส์  Mr. Naruebed Juckes  
516312419107  นาย ณัฐชนน ธรรมประเสริฐ  Mr. Natchanon Thammaprasert  
526312419108  นายมูฮำมัดฮาฟีส บอนอง  Mr. Muhammadhafis Bonong