มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การจัดการ (Management) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2563
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16312602001  นางสาวกรรณิการ์ เทพจันทร์  Miss Kannika Thepchan  
26312602002  นางสาวกัญญารัตน์ สมบูรณ์  Miss Kanyarat Somboon  
36312602003  นางสาวเคียวโกะ ซู ซู กิ  Miss Kyoko Suzuki  
46312602005  นางสาวชนาพร นนท์ศรีเหว่า  Miss Chanaphon Nonseevao  
56312602006  นางสาวชลธิชา สุขสันต์  Miss Chonthicha Sooksan  
66312602008  นางสาวธิวาพร อินทจักร  Miss Thiwaporn Intajak  
76312602011  นางสาวพิมพ์ชนก สวนศรี  Miss Phimchanok Suansri  
86312602012  นางสาวภัทรสุดา ภู่กลัด  Miss Phattarasuda Phukrad  
96312602013  นางสาววิชุดา ทองงามดี  Miss Wichuda Thongngamdee  
106312602014  นางสาววริศรา ป้อมเขต  Miss Warisara Pomkhet  
116312602015  นางสาวโสภา สร้อยเพชร  Miss Sopa Soiphet  
126312602016  นางสาวอรปรียา ไกรกิจราษฎร์  Miss Onpreeya Kraikitrat  
136312602017  นางสาวอังคณา อินทร์จักร์  Miss Aungkana Injak  
146312602018  นางสาวอารียา ชีวัฒน์  Miss Areeya Cheewat  
156312602019  นายณภัทร พันจันทร์  Mr. Naphat Punjun  
166312602020  นายณัฐพล สาสิงห์  Mr. Natthaphon Sasing  
176312602021  นายณัฐพล สุทธิประดิษฐ์  Mr. Natthaphon Suthipadit  
186312602023  นายนนท์ปวิช คำจริง  Mr. Nonpavich Camjing  
196312602025  นายวงตะวัน จำปาศักดิ์  Mr. Wongtawan Champasak  
206312602026  นายศุภชัย แสนบุญ  Mr. Supachai Sanboon  
216312602027  นายอนุวัฒน์ สุริยกิจ  Mr. Anuwat Suriyakit  
226312602028  นายอัครพล ศรีสุวรรณ  Mr. Oakkharaphon Srisuwan  
236312602083  นายคณเมศร์ สำรวล  Mr. Khanamet Samruar  
246312602085  นายอัมรินทร์ สุขเกษม  Mr. Ammarin Sukkasem  
256312602087  นางสาวนภัสกร พลัดกล่อม  Miss Napatsakorn Phatklom