มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (Certificate for Practical Nursing) ป.ผู้ช่วยพยาบาล กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (Certificate for Practical Nursing) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2563
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16330802001  นางสาวกมลชนก ผุยรอด  Miss Kamonchanok Puirod  
26330802002  นางสาวกรรญวรรณ พยอมหอม  Miss Kanyawan Phayormhom  
36330802003  นางสาวกัญยาณี จันทร  Miss Gunyanee Junton  
46330802005  นางสาวชนาภัทร ขำจุ้ย  Miss Chanapat Khumjuy  
56330802006  นางสาวณัฎนิชา บวรบุญฤทธิ์  Miss Natnicha Bowonbunyarit  
66330802007  นางสาวดวงนภา นุชอยู่  Miss Dangnapa Nuchyoo  
76330802008  นางสาวธิติยา วิจิตรปัญญา  Miss Thitiya Wichitpanya  
86330802009  นางสาวนิลาวัลย์ มีเครือเอี่ยม  Miss Nirawan Meekrueaaiam  
96330802010  นางสาวบริญญา ถิรัชนันท์  Miss Borinya Thongyim  
106330802011  นางสาวปนัดดา ขวัญลอย  Miss Panadda Khwanloy  
116330802012  นางสาวพลอยไพริน แสงระยับ  Miss Phoipairin Saengrayab  
126330802013  นางสาวพัชรินทร์ วิเทศกิจ  Miss Patcharin Witetkit  
136330802016  นางสาววนิดา คุตพฤกษ์  Miss Wanida Khutapruk  
146330802017  นางวนิดา ทองสอน  Mrs. Wanida Tongsorn  
156330802018  นางสาววรรณรัตน์ ทรงทรัพย์  Miss Wannarat Songsap  
166330802019  นางสาววราพร ชำนาญช่าง  Miss Warapon Chamnanchang  
176330802020  นางสาววิชาดา ทรงทรัพย์  Miss Wichada Songsap  
186330802021  นางสาววีรานุช ใจเลิศ  Miss Weeranuch Jailoet  
196330802022  นางสาวศิริรัตน์ อุดพ้วย  Miss Sirirat Udpuay  
206330802023  นางสาวศิวภา เขียวบาง  Miss Siwapha Khiaobang  
216330802024  นางสาวศุภนิดา สวนเอก  Miss Supanida Suanaek  
226330802025  นางสาวสุกัญญา บุตรแก้ว  Miss Sukanya Butkaew  
236330802026  นางสาวสุพัตรา มือมิน  Miss Supatra Muemin  
246330802027  นางสาวอำพรรณ นาข้าวต้ม  Miss Amphan Nakhawtom  
256330802028  นายกัญญานันท์ ปันปา  Mr. Kanyanun Panpa  
266330802029  นายธนากร คดคง  Mr. Thanakon Khodkhong  
276330802030  นายประกิต เนตรทิพย์  Mr. Prakit Netthip  
286330802031  นางสาวสุชาดา ปานหลุมข้าว  Miss Suchada Panlumkhao  
296330802032  นางสาวสุจิตรา คำยอด  Miss Sujittra Khamyod  
306330802033  นางสาวชลิตา หนองหลวง  Miss Chalita Nongluang  
316330802034  นางสาวณภัทร สุจิมหันต์  Miss Naphat Sujimahan  
326330802035  นางสาวนันธิดา ภูสนิท  Miss Nuntida Poosanit  
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (Certificate for Practical Nursing) ป.ผู้ช่วยพยาบาล กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (Certificate for Practical Nursing) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2563
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
336330802036  นางสาวปวีณ์พร เที่ยงตรงดี  Miss Paweeporn Taingtrongdee  
346330802037  นางวิดารัตน์ พิทยากอบพันธุ์  Mrs. Widarat Pittayakrobpan  
356330802038  นางสาววิราวรรณ์ โฉมศรี  Miss Wirawan Chomsri  
366330802039  นางสาวสุธิดา อุดมศรี  Miss Sutida Udomsri  
376330802040  นางสาวสุนิสา เพชรแอน  Miss Sunisa Petaan  
386330802041  นายนพกัญจน์ ใจอารีย์  Mr. Noppakan Jaiaree  
396330802042  นายวรวิช เตชัย  Mr. Worawich Techai  
406330802043  นางสาวณัฐณิชา สมุทร  Miss Nathanicha Samudthon  
416330802044  นางสาวรุจีรัตน์ วันยาสิงห์  Miss Rugeerat Wanyasing