มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) รัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง (Political Science (Politics and Governments)) 24/33 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) รัฐศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Political Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2563
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16332426001  นางสาวณัฎฐา อินทร์บัว  Miss Nattha Lnbua  
26332426002  นางสาวเนตรดาว แสงศิริ  Miss Natedaw Saengsiri  
36332426004  นางสาวกุลกัญญา กล่อมเกลี้ยง  Miss Kullakanya Klomkliang  
46332426005  สิบตรีกฤตเมธ หมอนจันทร์  Pfc. Krittamet Monchan  
56332426006  สิบตำรวจตรีกฤตยชญ์ แก้วอาสา  Pol.L/C. Krittayod Kaewarsa  
66332426007  สิบตรีเฉลิมขวัญ คำอ่อน  Pfc. Chalermkwon Khamoon  
76332426008  สิบโทณัฐดนัย แปงแก้ว  Cpl. Nutdanai Pangkaew  
86332426009  นายณัฐพงษ์ นาคโชติ  Mr. Nuttapong Nackchote  
96332426010  นายณัฐวัฒน์ พัฒนโชครุ่งเรือง  Mr. Natthwat Pattanachokrungrueang  
106332426011  สิบโทดุสิต ยอดเพชร  Cpl. Dusit Yodphet  
116332426014  สิบตรีธนัยนันท์ สมบูรณ์  Pfc. Thanainan Somboon  
126332426015  สิบโทธนายุทธ พุทธนะ  Cpl. Thanayut Putthana  
136332426016  สิบโทธัชพล แก้วคำมา  Cpl. Thatchapol Keawkhomma  
146332426017  สิบโทนพวินท์ นวลนาง  Cpl. Noppawin Nuannang  
156332426018  สิบโทนรพนธ์ ปันสุวรรณ  Cpl. Norrapon Pansuwan  
166332426019  สิบตรีบัณฑิต อุตมะ  Pfc. Banthit Auttama  
176332426020  สิบเอกปรัชญา บุญเกิด  Sgt. Pratchaya Boongert  
186332426021  จ่าสิบโทพงษ์พิสิษฐ์ พันชูกลาง  SM2 Phongpisit Panchooglang  
196332426023  สิบโทพีระพัฒน์ สายเป็ง  Cpl. Peerapat Saipen  
206332426024  สิบโทภาณุพงค์ อุ่นแก้ว  Cpl. Panupong Ounkaew  
216332426025  สิบโทภาณุวัชร เกิดร่วม  Cpl. Panuwat Kerdruam  
226332426026  สิบตรียศกร พรมมา  Pfc. Yotsakorn Promma  
236332426028  สิบโทวีรศักดิ์ พรมปั๋น  Cpl. Weerasuk Prompan  
246332426029  นายสุภัทร น้อยเนียม  Mr. Supat Noinium  
256332426031  ว่าที่ร้อยตรีอรรถพล ชัยศักดิ์เลิศ  Acting Sub Lt. Atthapon Chaisaklert  
266332426036  สิบตรีจักรพันธ์ จันทร์หอม  Pfc. Cakkrapan Chanhom  
276332426063  สิบตรีอชิตพล คำภีระ  Pfc. Achiphon Kompeera  
286332426064  นายจิณณวัตร พรมปาน  Mr. Jinnawat Phompan  
296332426067  สิบโทณัฐพล ศฤงฆารนันท์  Cpl. Natthaphon Saringkharanan  
306332426068  สิบโทณัฐพงศ์ ศรีจันทร์  Cpl. Nattapong Srijan