มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) รัฐประศาสนศาสตร์ แบบ 2 (2.1) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (Doctor of Philosophy) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2563
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16369422001  นางสาวกัลยารัตน์ วุฒิปรัชญานันท์  Miss Kalyarat Wutthiprachayanan  
26369422002  นางสาวจุฑาธิป ประดิพัทธ์นฤมล  Miss Chuthatip Pradipatnaruemol  
36369422003  นางณัทกวี ศิริรัตน์  Mrs. Nutkawee Sirirat  
46369422004  นางสาวนริศรา บำยุทธิ์  Miss Narissara Bumyut  
56369422005  นางสาวปนัดดา ปานบุตร  Miss Panatda Panboot  
66369422006  นางสาวพิมพ์รดา ธรรมีภักดี  Miss Pimradar Tummeepukdee  
76369422007  ว่าที่ร้อยตรีหญิงยุวดี พ่วงรอด  Acting Sub Lt. Yuvadee Phongrod  
86369422008  นางวิจิตตรา พ่วงท่าโก  Mrs. Wichittra Phuangthako  
96369422009  ร้อยโทหญิงสุจิตรา คุ้มฉาย  Lt. Sujitra Khumchay  
106369422010  นางสาวอัชรี กุลบุตร  Miss Atcharee Kullaboot  
116369422011  นายจักร ศิริรัตน์  Mr. Jak Sirirat  
126369422012  นายไชยรัตน์ ศิรินคร  Mr. Chairat Sirinakhon  
136369422013  นายดนัย จันทร์สามเรือน  Mr. Danai Chansamruean  
146369422014  นายนันทพันธ์ คดคง  Mr. Nanthaphan Kodkong  
156369422015  นายพศิน พาณิชย์  Mr. Phasin Phanich  
166369422016  นายพัฒณปกรณ์ ดอนตุ้มไพร  Mr. Pattanaparkorn Dontumprai  
176369422017  นายพิพัฒน์ พันมา  Mr. Pipat Panma  
186369422018  พันตำรวจโทภัทรวุฒิ อัครภัทร  Pol.Lt.Col. Phatarawoot Akaraphat  
196369422019  นายภูริพงษ์ รัตนานิคม  Mr. Puripong Rattananikom  
206369422020  นายรุ่งโรจน์ ฝ้ายเยื่อ  Mr. Rungrote Faiyuea  
216369422021  พระครูสันติพนาทร โปร่งจิต  Phra Santipannathon Prongchit  
226369422022  พันจ่าเอกฉัตรชัย บัณฑิตรัตน์  CPO1 Chatchai Banditrat  
236369422023  นางสาวมัณฑนา หน่อแก้ว  Miss Mantana Norkaew  
246369422024  นายอุดม หมีเทศ  Mr. Udom Meethet