มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การพัฒนาชุมชน (Community Development) กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2564
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16412407006  นางสาวนิภาภัตร์ นุชเทียน  Miss Nipapat Nuttian  
26412407027  นายวุฒิชัย ชื่นเพียร  Mr. Wutthichai Chuenphian  
36412407032  นางสาวชลธิชา คำนึงครวญ  Miss Cholthicha Kumnuengkruan  
46412407033  นางสาวชลธิชา ตะไรพรม  Miss Chonticha Taraiphrom  
56412407034  นางสาวชลธิชา สงนา  Miss Chonthicha Songna  
66412407035  นางสาวณัฑฐาภรณ์ พรหมจรรย์  Miss Nathaporn Prommajan  
76412407036  นางสาวณิชาภัทร โอ๊ดฟู  Miss Nichaphat Aotfu  
86412407037  นางสาวนิตยา พุ่มพวง  Miss Nittaya Phumphuang  
96412407038  นางสาวพรธิภา อินสอน  Miss Phonthipha Inson  
106412407039  นางสาวพัชราภรณ์ ฟองน้ำ  Miss Patcharaporn Fongnam  
116412407040  นางสาวพัชราภรณ์ มาจาด  Miss Phatcharaporn Majad  
126412407041  นางสาวเยาวพา เนียมแก้ว  Miss Yaowapha Niamkeao  
136412407042  นางสาววรรณิศา โตปิติ  Miss Wannisa Tropiti  
146412407044  นางสาววราภรณ์ พิลึก  Miss Waraphon Philuek  
156412407045  นางสาวศศิกานต์ คำดำ  Miss Sasikan Kamdam  
166412407046  นางสาวสริตา อินทร์สวาท  Miss Sarita Insawat  
176412407047  นายกฤษณพงษ์ ประนิสอน  Mr. Kitsanaphong Pranisorn  
186412407048  นายกิตติยศ การะภักดี  Mr. Kittiyot Karapukdee  
196412407049  นายณัฐกิตต์ เลือดไทย  Mr. Nattakit Luedthai  
206412407050  นายณัฐดนัย แก้วมณี  Mr. Natdanai Kaewmanee  
216412407051  นายณัฐวุฒิ กองภู่คำ  Mr. Natthawut Kongphukham  
226412407052  นายณัฐวุฒิ เฟื่องจร  Mr. Natthawut Fueangchon  
236412407053  นายธนภัทร ทาบทองเรือง  Mr. Thanaphat Thabthongrueang  
246412407054  นายธนภัทร เปรมใจ  Mr. Thanaphat Premchai  
256412407055  นายนฤพัทธ์ น้อยสมวงษ์  Mr. Naruephat Noisomuaong  
266412407056  นายพีรพล สมานมิตร  Mr. Peerapol Samanmit  
276412407057  นายรณชิต ด่างพล้อย  Mr. Ronachit Dangploy  
286412407058  นาย ธฤต สุขคำ  Mr. Talid Sukkham