มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) นิติศาสตร์ 25/35 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) นิติศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Laws) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2564
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16432412001  นางสาวจุฬาภรณ์ บรรเทากุล  Miss Chulapron Banthaokul  
26432412002  นางสาวชญมณฑ์ รอดเมือง  Miss Chayamon Rodmuang  
36432412003  นางสาวชฎาพร ตะพานแก้ว  Miss Chadaporn Taphankaew  
46432412004  นางสาวณัฐพร กลึงกลิ่น  Miss Nattapron Kluengklin  
56432412005  นางนวลปรางค์ อู่นารถ  Mrs. Nounprang Aunart  
66432412006  นางสาวนิติภรณ์ มหาไทย  Miss Nitiphon Mahathai  
76432412007  นางสาวปารียา ปาสวน  Miss Pareeya Pasuan  
86432412008  นางสาวพิมพ์ชนก สุรวัฒน์มนตรี  Miss Pimchanok Surawatmontri  
96432412009  นางสาวเสาวลักษณ์ ยศปัญญา  Miss Saowarak Yospanya  
106432412010  นายจีระพล หลวงพรม  Mr. Cheerapon Loungprom  
116432412011  สิบตรีชนินทร์ชุติพนธ์ อาจสิทธิ์  Pfc. Chaninchutiphon Artsit  
126432412012  นายไชยภัทร มั่นเจริญศิริ  Mr. Chaiyapat Mancharernsiri  
136432412013  สิบตำรวจตรีธนภูมิ วิจิตรพงษา  Pol.L/C. Thanapoom Wichitphongsa  
146432412014  นายนถสินธุ์ มหาสันต์  Mr. Nothasin Maharsun  
156432412015  สิบตรีนำโชค ภู่ระย้า  Pfc. Namcok Puraya  
166432412016  นายพงศธร จันหา  Mr. Pongsathorn Chanha  
176432412017  นายพิศิษฐ์ สิงห์สา  Mr. Phisit Singsa  
186432412018  นายภาคภูมิ จันทร์เชื้อ  Mr. Phakphum Chancher  
196432412019  สิบโทภูสน อุ่นตา  Cpl. Pooson Ounta  
206432412020  นายเมธาสิทธิ์ ปัจจากุล  Mr. Matasit Pajjkul  
216432412021  นายวุฒิเกียรติ เกียรติยศ  Mr. Wuttikiat Kiattiyot  
226432412022  นายศุกภิจ แก้วทิม  Mr. Supakit Kaewthim  
236432412023  นายศุภชัย ไวเชียงค้า  Mr. Supachai Waichiangkha  
246432412024  นายสันติภาพ ฟูเฟื่อง  Mr. Santhipap Foofaung  
256432412025  สิบตรีสิรวัชร สังคง  Pfc. Sirawat Sangkong  
266432412026  สิบตำรวจโทสุรธัช แตงอ่อน  Pol.Cpl. Suratach Tang-On  
276432412027  นายอนุวัฒน์ พลสว่าง  Mr. Anuwat Ponsawang  
286432412028  สิบโทอนุวัตน์ คงสุข  Cpl. Anuwat Kongsuk  
296432412029  นายอนุสรณ์ สีดำ  Mr. Mr.Anusorn Seedam  
306432412030  นายอภิเชษฐ์ ไกรกิจราษฎร์  Mr. Apechat Kikedrad  
316432412044  นายศุภกิตติ์ นาฤาฤทธิ์  Mr. Suppakit Naruerit  
326432412045  นายจิรายุส ทองคำ  Mr. Jirayut Thongkam  
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) นิติศาสตร์ 25/35 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) นิติศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Laws) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2564
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
336432412046  สิบตำรวจตรีธัชยพงษ์ จันเครือเกิด  Pol.L/C. Thatchayaphong Junkrueakoet  
346432412047  สิบตำรวจตรีอนุภัทร บัวทองศรี  Pol.L/C. Anuphat Boutongsri  
356432412050  สิบตำรวจตรีภัทรพล เรืองสุกใส  Pol.L/C. Patarapon Ruangsuksai  
366432412051  สิบตำรวจตรีพงศ์ปณต ต่ายลำยงค์  Pol.L/C. Pongpanot Tailamyong  
376432412052  สิบตำรวจตรีราชัน แก้วตา  Pol.L/C. Rachan Kaewta  
386432412053  สิบตำรวจตรีศรันย์ ไทยทอง  Pol.L/C. Saran Thaithong  
396432412054  นายอลัน นิรันดร  Mr. Alan Nirandon  
406432412056  นายณัฐวุฒิ แปงการิยา  Mr. Nutthawut Pangkariya  
416432412057  สิบตำรวจตรีรัฐนันท์ นพคุณ  Pol.L/C. Ratthanan Nopphakhun  
426432412058  สิบตำรวจโทวชิรวิทย์ เทียนหอม  Pol.Cpl. Wachirawit Teanhom