มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Engineering) 25/41 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Engineering) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2564
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16432247001  นางสาวเมวิกา ยังถิน  Miss Mewika Youngthin  
26432247002  จ่าสิบตรีกรนันทน์ วังแง่  SM3 Koranun Wung-Ngae  
36432247003  นายเกียรติศักดิ์ เสนานุช  Mr. Kiartisak Saenanuch  
46432247004  นายณัฐวุฒิ เขียวตระกูล  Mr. Nattawut Khiewtrakul  
56432247005  สิบโทณัฐวุฒิ วิจิตร  Cpl. Nattawut Wijit  
66432247006  นายธนกฤต สุขศรีม่วง  Mr. Thanakit Suksrimuang  
76432247007  นายธนัชย์ธัท หอวรรณภากรณ์  Mr. Thanatthat Howannapakorn  
86432247008  นายธนินวิชญ์ วังซ้าย  Mr. Thaninwit Wangsai  
96432247009  จ่าอากาศตรีปฐวี ศรีโชติ  LAC Pattawee Srichot  
106432247010  นายวรวุฒิ มากสาคร  Mr. Worawut Maksakhorn  
116432247011  สิบโทศุภชัย เปรมปรี  Cpl. Supachai Prempee  
126432247012  นายสิทธิพงษ์ วงทิมเสน  Mr. Sittipong Wongthimsen  
136432247013  นายอุกฤษฎ์ ธนทรัพย์ทวี  Mr. Ukrit Thanasuptawee  
146432247014  นายพัฒนศักดิ์ บางยิ้ม  Mr. Phatthanasak Bangyim