มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง 25/02 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Industrial Technology) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2564
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16435250001  นางสาวพันพลอย พรหมอินทร์  Miss Panploy Pormin  
26435250002  นางสาววิสารักษ์ วงศ์ประดิษฐ์  Miss Wisarak Wongpradisth  
36435250003  นายกมลภพ เอี่ยมทอง  Mr. Kamollaphop Iamthong  
46435250004  นายกิตติศักดิ์ ไชยสถาน  Mr. Kittisuk Chaisathan  
56435250005  นายขจรศักดิ์ เอี่ยมชัย  Mr. Khachonsak Aiamchai  
66435250006  นายคเชนทร์ เฟื่องปราง  Mr. Kachen Fhuangprang  
76435250007  นายเจนณรงค์ แก้วสา  Mr. Jannarong Kaewsa  
86435250008  นายเจษฎา ชัยเอิก  Mr. Jetsada Chai-Erk  
96435250009  สิบตรีชัยมงคล วงศ์กาปิน  Pfc. Chaimongkol Wongkapin  
106435250010  นายณัฐดนัย สิทธิวงศ์  Mr. Naddanai Sittiwong  
116435250011  นายณัฐพงศ์ พัว  Mr. Natthaphong Phua  
126435250012  นายธนชัย พิษณุนาวิน  Mr. Tanachai Phitsanunawin  
136435250013  นายธนดล ธรรมกุ  Mr. Tanadon Thammaku  
146435250014  นายธวัชชัย บุตรสน  Mr. Thawatchai Butson  
156435250015  นายธวัฒน์ธนากร สุทธิ  Mr. Thanawatthanakorn Sutthi  
166435250016  นายธิติ ฉิมจิ๋ว  Mr. Thiti Chimjiw  
176435250017  สิบตรีธีรนันท์ วงศ์กูล  Pfc. Teeranan Wongkun  
186435250018  นายนิระวัฒน์ เกษพานิช  Mr. Nirawat Ketpanich  
196435250019  นายพิพัฒน์ ปานจันทร์  Mr. Phipat Panjun  
206435250020  นายภควันต์ รัตนา  Mr. Pakawan Rattana  
216435250021  นายภานุเดช แก้วทา  Mr. Panudaech Kaewta  
226435250022  นายภานุวัฒน์ พรมตุ้ม  Mr. Phanuwat Promtum  
236435250023  นายเมธัส เงินบำรุง  Mr. Mathat Ngernbumrung  
246435250024  นายรัชตนันชัย กีรตินพคุณ  Mr. Rattnanchai Kiratinopphakhun  
256435250025  นายศุภกร บัวเกตุ  Mr. Suphakorn Buaket  
266435250026  นายศุภณัฐ คงยอด  Mr. Suphanat Khongyod  
276435250027  นายสุธินันท์ เรืองขำ  Mr. Suthinan Rueangkham  
286435250028  นายอัครเดช ชูเมือง  Mr. Akkaradet Chumuang  
296435250029  นายภานุพงษ์ ผุยผง  Mr. Panupong Phuyhong  
306435250030  นายชนกร เกิดยิ้ม  Mr. Chanakorn Koedyim  
316435250031  นายธีรวัฒน์ สายเชื้อ  Mr. Teerawat Saichua