EDUCATION SERVICES DIVISION

  Pibulsongkram Rajabhat University  


ประชาสัมพันธ์

ประกาศรายวิชาเลือกเสรี ภาคปกติ ที่เปิดสอน เทอม 2/2563
06 ส.ค. 2563
(นศ. ที่ไม่ได้จอง สามารถจองได้ระหว่างวันที่ 8 ส.ค. - 30 ก.ย. 63)

ตรวจสอบรหัสนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2563
23 มิ.ย. 2563
ข้อมูล ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2563

ประกาศรายวิชาเสรี ภาคกศ.ป.ป.(วันเสาร์ - อาทิตย์) ที่เปิดสอน เทอม 1/2563
17 มิ.ย. 2563
**หากไม่มีรายชื่อ หรือรายวิชาที่จองไม่ปรากฎ ให้จองรายวิชาเลือกเสรีใหม่อีกครั้ง**

 

กำหนดการ

CALENDER   กันยายน 2563

 04 
 ก.ย. 
 หยุด ชดเชยวันสงกรานต์
 
 05 
 ก.ย. 
 มหาวิทยาลัยฯ จัดการเรียนการสอน ตามปกติ
 
 06 
 ก.ย. 
 มหาวิทยาลัยฯ จัดการเรียนการสอน ตามปกติ
 
 07 
 ก.ย. 
 หยุด ชดเชยวันสงกรานต์
 
 26 
 ก.ย. 
 หยุด วันสอบคัดเลือก ข้าราชการพลเรือน ก.พ.
 
 27 
 ก.ย. 
 หยุด วันสอบคัดเลือก ข้าราชการพลเรือน ก.พ.
 

Campus Tour  กันยายน 2563
คำถามที่พบบ่อย คำถามที่พบบ่อย
(แนะนำการเขียนคำร้อง , คู่มือการลงทะเบียน , ฯลฯ )

ค่าบำรุงการศึกษา

ค่าบำรุงการศึกษา

Picture

Social
กองบริการการศึกษา

กองบริการการศึกษา

งานรับเข้านักศึกษา  งานรับเข้านักศึกษา
งานกิจกรรมนักศึกษา
(กองพัฒนานักศึกษา)
งานกิจกรรมนักศึกษา
(กองพัฒนานักศึกษา)