EDUCATION SERVICES DIVISION

  Pibulsongkram Rajabhat University  


ประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท-เอก) ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564
17 ก.พ. 2564
ตั้งแต่วันที่ 15 ก.พ. - 15 พ.ค. 2564

กรอกประวัติรายงานตัว รอบที่ 1 Portfolio >>>>เฉพาะตัวจริงเท่านั้น!!!!
15 ก.พ. 2564
กรอกประวัติ 15 กุมภาพันธ์ ถึง 1 มีนาคม 2564 ชำระเงิน 22 กุมภาพันธ์ ถึง 1 มีนาคม 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ภาคปกติ รอบที่ 1 (Portfolio) ประเภทคัดเลือกเรียนดีและประเภทความสามารถพิเศษ PDF
15 ก.พ. 2564
อ่านประกาศให้เข้าใจในรายละเอียดนะคะ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ภาคปกติ รอบที่ 1 (Portfolio) ประเภททุนพัฒนา PDF
15 ก.พ. 2564
อ่านประกาศให้เข้าใจในรายละเอียดนะคะ

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (รายบุคคล) คลิ๊ก!!!!
15 ก.พ. 2564
อย่าลืม++อ่านประกาศให้เข้าใจขั้นตอนต่างๆด้วยคะ

ขยายเปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประเภทโครงการทุนการศึกษาพิษณุโลก-สุโขทัย 1 ตำบล 1 ทุน ประจำปีการศึกษา 2564 !!!
24 ม.ค. 2564
ขยายเวลาเปิดรับสมัค ถึง วันที่ 15 มีนาคม 2564

ขยายเปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประเภทโครงการทุนเรียนดีเพชรกาซะลอง!!!!!
24 ม.ค. 2564
ขยายเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 15 มีนาคม 2564

ประกาศรายวิชาเสรี ภาคปกติ เทอม 1/2564 (ที่เปิดสอน)
20 ม.ค. 2564
** เริ่มจองรายวิชาเลือกเสรี รอบที่ 2 วันที่ 21 ม.ค. - 31 มี.ค.64**

ประชาสัมพันธ์การยื่นเอกสารการลงทะเบียนเรียนร่วม เรียนกรณีพิเศษ 2/2563 (ยื่นระหว่างวันที่ 9 - 17 มกราคม 2564 เท่านั้น )
11 ม.ค. 2564
การลงทะเบียนเรียนร่วม (มรพส.6) และลงทะเบียนเรียนกรณีพิเศษ (มรพส.7) ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ภาคกศ.ป.ป.(วันเสาร์ - อาทิตย์) และภาคปกติ เรียนร่วม

ประกาศแนวทางการจัดการเรียนการสอน และการสอบปลายภาคการศึกษา ของนักศึกษาภาคกศ.ป.ป.(วันเสาร์ - อาทิตย์)
03 ธ.ค. 2563

 

กำหนดการ

CALENDER   กุมภาพันธ์ 2564

 12 
 ก.พ. 
 หยุดวันตรุษจีน
 
 13 
 ก.พ. 
 จองรายวิชาเลือกเสรี ภาคภาคกศ.ป.ป.(วันเสาร์ - อาทิตย์) เทอม 3/2563 (เปิดระบบวันที่ 1)
 
 14 
 ก.พ. 
 จองรายวิชาเลือกเสรี ภาคภาคกศ.ป.ป.(วันเสาร์ - อาทิตย์) เทอม 3/2563 (เปิดระบบวันที่ 2)
 
 15 
 ก.พ. 
 จองรายวิชาเลือกเสรี ภาคภาคกศ.ป.ป.(วันเสาร์ - อาทิตย์) เทอม 3/2563 (จองรายวิชา วันสุดท้าย)
 
 26 
 ก.พ. 
 หยุดวันมาฆบูชา
 
 27 
 ก.พ. 
 ประกาศรายชื่อวิชาเลือกเสรีที่เปิดสอน ภาคกศ.ป.ป.(วันเสาร์ - อาทิตย์) เทอม 3/2563
 

Campus Tour  กุมภาพันธ์ 2564
คำถามที่พบบ่อย คำถามที่พบบ่อย
(แนะนำการเขียนคำร้อง , คู่มือการลงทะเบียน , ฯลฯ )

ค่าบำรุงการศึกษา

ค่าบำรุงการศึกษา

Picture

Social
กองบริการการศึกษา

กองบริการการศึกษา

งานรับเข้านักศึกษา  งานรับเข้านักศึกษา
งานกิจกรรมนักศึกษา
(กองพัฒนานักศึกษา)
งานกิจกรรมนักศึกษา
(กองพัฒนานักศึกษา)