EDUCATION SERVICES DIVISION

  Pibulsongkram Rajabhat University  


ประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ และเข้าศึกษา รอบที่ 2 การรับแบบโควตา และประเภททุนต่างๆ ประจำปีการศึกษา 2566
30 มี.ค. 2566
ระดับปริญญาตรี และปริญญาตรี (เทียบโอน, ต่อเนื่อง)

เกียรติบัตรออนไลน์ \"โครงการประกวดวาดภาพเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี\"
20 ก.พ. 2566
สำหรับนักเรียนผู้เข้าร่วมแข่งขัน และคุณครูผู้ควบคุมนักเรียนมาในวันประกวด เท่านั้น

รับสมัครระดับบัณฑิตศึกษา (ระดับปริญญาโท-เอก) ประจำปีการศึกษา 2566
08 ก.พ. 2566
เปิดรับสมัครตั้งแต่ 9 ก.พ. - 31 มี.ค. 66

ประกาศรายวิชาเสรีที่เปิดสอน ภาคพิเศษ (วันเสาร์ -อาทิตย์) เทอม 3/2565
03 ก.พ. 2566
จองรายวิชาเลือกเสรี ครั้งที่ 2 (12 กุมภาพันธ์ - 31 มีนาคม 2566)

ประกาศรายวิชาเสรี ภาคปกติ ที่เปิดสอน เทอม 1/2566
03 ก.พ. 2566
จองรายวิชาเลือกเสรี ครั้งที่ 2 (8 กุมภาพันธ์ - 31 มีนาคม 2566)

ประชาสัมพันธ์การจองวิชาเลือกเสรีภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1/2566
16 ม.ค. 2566
จองวิชาเลือกเสรี ระหว่างวันที่ 25-27 มกราคม 2566

ประชาสัมพันธ์การจองวิชาเลือกเสรีภาคพิเศษ (วันเสาร์-อาทิตย์) ภาคการศึกษาที่ 3/2565
16 ม.ค. 2566
จองวิชาเลือกเสรี ระหว่างวันที่ 28-30 มกราคม 2566

คู่มือนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
18 ต.ค. 2565
สำหรับนักศึกษาปริญญาโท- ปริญญาเอก

ตรวจสอบห้องเรียนและอาคารเรียน
17 ก.ค. 2565
ใช้ตรวจสอบห้องเรียนและอาคารเรียน ทั้งส่วนทะเลแก้วและส่วนวังจันทน์

ตรวจสอบเลขที่พัสดุการจัดส่งเอกสารสำคัญทางการศึกษา (นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา)
03 ก.ค. 2565
สำหรับนักศึกษาที่แจ้งความประสงค์ให้จัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์เท่านั้น

ขยายระยะเวลาการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษา อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พ.ศ. 2565
09 มิ.ย. 2565

 

กำหนดการ

CALENDER   มีนาคม 2566

 06 
 มี.ค 
 หยุด ชดเชยวันมาฆบูชา
 
 28 
 มี.ค 
 ใช้ตารางเรียน วันจันทร์
 
 29 
 มี.ค 
 ใช้ตารางเรียน วันจันทร์
 
 30 
 มี.ค 
 ใช้ตารางเรียน วันจันทร์
 
 31 
 มี.ค 
 วันสอบปลายภาคการศึกษา ภาคปกติ 2/2565
 

Campus Tour  มีนาคม 2566
คำถามที่พบบ่อย และแบบตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คำถามที่พบบ่อย และแบบตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
(แนะนำการเขียนคำร้อง , คู่มือการลงทะเบียน , ฯลฯ )

ค่าบำรุงการศึกษา

ค่าบำรุงการศึกษา

Picture

Social
กองบริการการศึกษา

กองบริการการศึกษา

งานรับเข้านักศึกษา  งานรับเข้านักศึกษา
งานกิจกรรมนักศึกษา
(กองพัฒนานักศึกษา)
งานกิจกรรมนักศึกษา
(กองพัฒนานักศึกษา)