EDUCATION SERVICES DIVISION

  Pibulsongkram Rajabhat University  


ประชาสัมพันธ์

ตรวจสอบรหัสนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564
23 มิ.ย. 2564
ข้อมูล ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2564

แนวทางการจัดการเรียนการสอน ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564
16 มิ.ย. 2564

แนวทางการจัดการเรียนการสอน ภาคกศ.ป.ป และระดับบัณฑิตศึกษา (วันเสาร์-อาทิตย์) ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2563
16 มิ.ย. 2564

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาการย้ายสาขาวิชาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563
13 มิ.ย. 2564
รายงานตัวตั้งแต่วันที่ 14-18 มิถุนายน 2564

New++ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 4 รับตรงอิสระ Direct Admission ประจำปี 2564
12 มิ.ย. 2564
กรอกประวัติรายงานตัว ลิ้งค์หัวข้อกรอกประวัติรายงานตัว 12-17 มิถุนายน 2564

กรอกประวัติรายงานตัว รอบที่ 4 รับตรงอิสระ CLICK+++
12 มิ.ย. 2564
ระหว่างวันที่ 12 - 17 มิถุนายน 64 และชำระเงิน 13-17 มิถุนายน 64

รายงานตัวยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท-เอก) ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564
11 มิ.ย. 2564
ตั้งแต่ 14-18 มิถุนายน 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท-เอก) ประจำปีการศึกษา 2564
09 มิ.ย. 2564
รายงานตัวผ่านระบบออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 14-18 มิถุนายน 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (รอบที่ 3 Admission 1,Admission 2) ประจำปีการศึกษา 2564>>>ไฟล์ PDF<<<
06 มิ.ย. 2564
สำคัญมาก!!!อ่านประกาศให้เข้าใจในรายละเอียด ก่อนกรอกประวัติรายงานตัว นะคะ

กรอกประวัติรายงานตัว รอบที่ 3 (Admission 1,Admission 2) ประจำปีการศึกษา 2564 CLICK!!!
06 มิ.ย. 2564
กรอกประวัติรายงานตัวพร้อมชำระเงิน ระหว่าง วันที่ 7-14 มิถุนายน 2564 เท่านั้น

ข่าวดี>>>ขยายเวลารับนักศึกษา ภาคพิเศษ(เรียนวันเสาร์-อาทิตย์) รุ่นที่ 25 ระดับปริญญาตรี ประจำปี 2564 Click+++
30 พ.ค. 2564
ขยายเวลาเปิดรับถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2564 และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันที่ 9 กรกฎาคม 2564

รับสมัครนักศึกษา รอบที่ 4 การรับตรงอิสระ ภาคปกติ (ระดับปริญญาตรี,ปริญญาตรีเทียบโอน,ต่อเนื่อง) ประจำปีการศึกษา 2564
24 พ.ค. 2564
ตั้งแต่วันที่ 25 พ.ค. - 8 มิ.ย. 2564

ตรวจสอบเลขที่พัสดุการจัดส่งเอกสารสำคัญทางการศึกษา (นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา)
20 พ.ค. 2564
สำหรับนักศึกษาที่แจ้งความประสงค์ให้จัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์เท่านั้น

ประกาศขยายระยะเวลาการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
14 พ.ค. 2564
อันเนื่องมาจากผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ประกาศรายวิชาเสรี ภาคกศ.ป.ป.(วันเสาร์ - อาทิตย์) ที่เปิดสอน เทอม 1/2564
05 มี.ค. 2564
**หากไม่มีรายชื่อ หรือรายวิชาที่จองไม่ปรากฎ ให้จองรายวิชาเลือกเสรีใหม่อีกครั้ง**

 

กำหนดการ

CALENDER   มิถุนายน 2564

 03 
 มิ.ย. 
 หยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
 
 19 
 มิ.ย. 
 ไม่หยุด จัดการเรียนการสอน ภาคกศ.ป.ป.(วันเสาร์ - อาทิตย์) ตามปกติ
 
 20 
 มิ.ย. 
 ไม่หยุด จัดการเรียนการสอน ภาคกศ.ป.ป.(วันเสาร์ - อาทิตย์) ตามปกติ
 

Campus Tour  มิถุนายน 2564
คำถามที่พบบ่อย คำถามที่พบบ่อย
(แนะนำการเขียนคำร้อง , คู่มือการลงทะเบียน , ฯลฯ )

ค่าบำรุงการศึกษา

ค่าบำรุงการศึกษา

Picture

Social
กองบริการการศึกษา

กองบริการการศึกษา

งานรับเข้านักศึกษา  งานรับเข้านักศึกษา
งานกิจกรรมนักศึกษา
(กองพัฒนานักศึกษา)
งานกิจกรรมนักศึกษา
(กองพัฒนานักศึกษา)