EDUCATION SERVICES DIVISION

  Pibulsongkram Rajabhat University  


ประชาสัมพันธ์

ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู รุ่นที่ 24 !!! กรอกประวัติรายงานตัว ระหว่างวันที่ 11 - 12 สิงหาคม 2563
11 ส.ค. 2563
ระหว่างวันที่ 11-12 สิงหาคม 2563

ประกาศรายวิชาเลือกเสรี ภาคปกติ ที่เปิดสอน เทอม 2/2563
06 ส.ค. 2563
(นศ. ที่ไม่ได้จอง สามารถจองได้ระหว่างวันที่ 8 ส.ค. - 30 ก.ย. 63)

กรอกประวัติรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
14 ก.ค. 2563
ระหว่างวันที่ 15 - 31 กรกฎาคม 2563

กรอกประวัติรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ภาคพิเศษ รุ่นที่ 24 ประจำปีการศึกษา 2563
10 ก.ค. 2563
ระหว่างวันที่ 10 - 31 กรกกฎาคม 2563

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม)
02 ก.ค. 2563
ตั้งแต่วันที่ 1-15 กรกฎาคม 2563

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาภาคพิเศษ(เรียนเสาร์-อาทิตย์) ระดับปริญญาตรี,ปริญญาตรี(ต่อเนื่อง,เทียบโอน) รุ่นที่ 24 ปี 2563 CLICK!
01 ก.ค. 2563
กรอกประวัติรายงานตัว ระหว่าง 10-31 กรกฎาคม 2563

ตรวจสอบรหัสนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2563
23 มิ.ย. 2563
ข้อมูล ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2563

ประกาศรายวิชาเสรี ภาคกศ.ป.ป.(วันเสาร์ - อาทิตย์) ที่เปิดสอน เทอม 1/2563
17 มิ.ย. 2563
**หากไม่มีรายชื่อ หรือรายวิชาที่จองไม่ปรากฎ ให้จองรายวิชาเลือกเสรีใหม่อีกครั้ง**

กรอกประวัติรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ Direct Admission
10 มิ.ย. 2563
รายงานตัวออนไลน์พร้อมชำระเงิน วันที่ 11 - 18 มิถุนายน 2563

ประกาศรับสมัคร รอบที่ 5 (เพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา 2563 ต้องมาสมัครด้วยตนเองพร้อมรายงานตัว
10 มิ.ย. 2563
ระหว่างวันที่ 11-28 มิถุนายน 2563 ณ กองบริการการศึกษา ชั้น 1 อาคารศูนย์เรียนรู้อเนกประสงค์(ร)

ด่วน!!ขยายเวลารับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ (เรียนเสาร์-อาทิตย์)
02 มิ.ย. 2563
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 20 มิถุนายน 2563

ประกาศรับย้ายสาขาวิชาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562
07 พ.ค. 2563
สำหรับนักศึกษาเก่า รหัส 62

เปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคพิเศษ (เรียนวันเสาร์-อาทิตย์) รุ่นที่ 24 ประจำปีการศึกษา 2563 คลิ๊ก!!
01 มี.ค. 2563
เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 1 มีนาคม ถึง 15 พฤษภาคม 2563

 

กำหนดการ

CALENDER   สิงหาคม 2563

Campus Tour  สิงหาคม 2563
คำถามที่พบบ่อย คำถามที่พบบ่อย
(แนะนำการเขียนคำร้อง , คู่มือการลงทะเบียน , ฯลฯ )

ค่าบำรุงการศึกษา

ค่าบำรุงการศึกษา

Picture

Social
กองบริการการศึกษา

กองบริการการศึกษา

งานรับเข้านักศึกษา  งานรับเข้านักศึกษา
งานกิจกรรมนักศึกษา
(กองพัฒนานักศึกษา)
งานกิจกรรมนักศึกษา
(กองพัฒนานักศึกษา)