EDUCATION SERVICES DIVISION

  Pibulsongkram Rajabhat University  


ประชาสัมพันธ์

NEW!! เปลี่ยนแปลง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ภาคพิเศษ (ส-อา) รุ่นที่ 24 ประจำปีการศึกษา 2563
30 พ.ค. 2563
จากวันที่ 30 พ.ค. 63 เป็นวันที่ 30 มิ.ย. 63

รายงานตัวนักศึกษาใหม่ รอบที่ 3 (Admission 1) ประจำปีการศึกษา 2563 CLICK!!
18 พ.ค. 2563
ระหว่างวันที่ 18 - 28 พฤษภาคม 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 3 (Admission 1) ประจำปีการศึกษา 2563 คลิ๊ก!!
14 พ.ค. 2563
กรอกประวัติรายงานตัวพร้อมชำระเงินเพื่อยืนยันสิทธิ์ วันที่ 18 - 28 พฤษภาคม 2563

เปิดรับสมัคร รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ (Direct Admission) ระดับปริญญาตรี และปริญญาตรี (ต่อเนื่อง,เทียบโอน)
08 พ.ค. 2563
เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 8 - 31 พฤษภาคม 2563

ประกาศรับย้ายสาขาวิชาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562
07 พ.ค. 2563
สำหรับนักศึกษาเก่า รหัส 62

เปิดรับนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี รอบที่ 4 Admission 2 โดยสมัครผ่านระบบ ทปอ. https://student.mytcas.com
05 พ.ค. 2563
เปิดรับสมัคร ระหว่าง 7-20 พฤษภาคม 2563 (ใช้คะแนน gat pat onet)

NEW!! เปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคพิเศษ (เรียนวันเสาร์-อาทิตย์) รุ่นที่ 24 ประจำปีการศึกษา 2563 คลิ๊ก!!
01 มี.ค. 2563
เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 1 มีนาคม ถึง 15 พฤษภาคม 2563

NEW!! รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโทและปริญญาเอก) ประจำปีการศึกษา 2563 คลิ๊ก!!
16 ก.พ. 2563
รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 พฤษภาคม 2563

ประกาศรายวิชาเสรี ภาคปกติ เทอม 1/2563 (ที่ นศ. จอง)
27 ก.พ. 2562
** ตรวจสอบ รายวิชาที่เปิดสอน อีกครั้งวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563**

 

กำหนดการ

CALENDER   พฤษภาคม 2563

Campus Tour  พฤษภาคม 2563
คำถามที่พบบ่อย คำถามที่พบบ่อย
(แนะนำการเขียนคำร้อง , คู่มือการลงทะเบียน , ฯลฯ )

ค่าบำรุงการศึกษา

ค่าบำรุงการศึกษา

Picture

Social
กองบริการการศึกษา

กองบริการการศึกษา

งานรับเข้านักศึกษา  งานรับเข้านักศึกษา
งานกิจกรรมนักศึกษา
(กองพัฒนานักศึกษา)
งานกิจกรรมนักศึกษา
(กองพัฒนานักศึกษา)